DSB-sjefen slakter sikkerhetsrapport

Men møter motstand.

DSB-sjefen slakter sikkerhetsrapport
Politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.h.) og direktør i DSB Jon A. Lea (t.v.) under en åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité lørdag. Høringen avholdes i forbindelse med Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Bilde: Jon Olav Nesvold/NTB Scanpix

Riksrevisjonens kritikk av beredskapsarbeidet

Hovedpunkter i Riksrevisjonens rapport om beredskapsarbeidet som riksrevisor Per-Kristian Foss la fram 21. mai:

  • Det er alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap.
  • Beredskapen er ikke vesentlig bedre i dag enn før 22. juli-angrepene i 2011.
  • Departementet har ikke oppfylt lederrollen i beredskapsarbeidet slik Stortinget forutsatte.
  • Departementet har dårlig styring av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har gitt fylkesmennene for få ressurser og ikke sørget for god nok læring og evaluering etter øvelser og hendelser.
  • Riksrevisjonen avsluttet sine undersøkelser i november 2014. Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier mange tiltak er iverksatt etter dette.
  • Riksrevisor Per-Kristian Foss har uttalt at ansvaret for mangler må deles mellom Anundsen og tidligere statsråd Grete Faremo (Ap).

De sprikende virkelighetsoppfatningene som har kommet fram under beredskapshøringen, gir kontrollkomiteen store utfordringer, mener Martin Kolberg (Ap).

Før høringen gikk til lunsjpause lørdag hadde direktøren for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fått suverent mest oppmerksomhet på Stortinget.

Les også: Nå er det enklere å sjekke hva Google vet om deg

Uenige

Direktør Jon A. Lea brukt mye av sin taletid på å kritisere konklusjonene i Riksrevisjonens beredskapsrapport, som han mener gir inntrykk av at ingenting er gjort for å styrke norsk beredskap etter 22. juli 2011.

– Det har overrasket meg at Lea ikke tar innover seg kritikk. Når rapporten fra Riksrevisjonen og DSB presenterer to helt ulike virkelighetsoppfatninger, gir det fundamentale utfordringer for kontrollkomiteen. Vi skal tross alt prøve å finne hvilken som er den riktige, sier komitéleder Kolberg til NTB.

Les også: Her er verdens verste steder å drive oljevirksomhet

Møtte reaksjoner

SVs Bård Vegar Solhjell var også blant dem som stilte seg undrende til Leas svar på rapportens kritikk.

– Du kommer med alvorlige uttalelser om rapporten og dens konklusjon, og bruker mye tid på kritisere Riksrevisjonen i ditt innlegg. Gitt at det er hold i rapporten, hvilke signaler sender du nedover i systemet med din holdning? ville Solhjell vite.

– Jeg må få si det jeg mener når jeg mener konklusjonen i rapporten er feilaktige.

Til NTB sier Lea at han er sikker på at dersom en lignende situasjon som 22. juli hadde skjedd i dag, ville beredskapen vært langt bedre enn den var da.

– Den tror jeg, eller vet jeg, hadde vært mye bedre. Det har skjedd mange hendelser etter 22. juli. Det er svært få menneskeliv som er gått tapt, og de fleste er håndtert på en ganske god måte, framholder han.

Regjeringskvartalet: Nå skal regjeringskvartalet utformes på nytt. Se forslagene fra 1891

– Håper rapporten er utdatert

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener DSB-sjef Jon A. Lea er i sin fulle rett til å slå tilbake mot beredskapskritikken fra Riksrevisjonen.

– Det ville vært bra om rapporten er utdatert, men vi har gjort våre undersøkelser i tidsrommet fra 2011-14. Da ville det ikke vært så rart om ting hadde blitt bedre i 2015, sa Foss da han møtte opp i høringssalen.

Statens helsetilsyn hadde i 2013 og 2014 et eget tilsyn av Justisdepartementet. Derfor var helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) også innkalt til Stortingets kontrollkomité lørdag.

Helsetilsynet fant flere brudd, manglende tiltak og en rekke forbedringspunkter i beredskapsarbeidet, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Funnene som er gjort, er alvorlige, sa statsråden, men påpekte samtidig at det er gjort flere forbedringer innen krisehåndtering.

Les også: Her er planene for nytt regjeringskvartal