Droner gjør havforskningen raskere og billigere

Autonome droner kan selv velge hvor det er fornuftig å undersøke  vannmasser.

Droner gjør havforskningen raskere og billigere
Fotomontasje/illustrasjon som viser "Harald" - en lett, autonom undervannsfarkost (LAUV). Trygve O. Fossum programmerte den til selv å avgjøre hvor det var mest fornuftig å samle inn mer data om plankton utenfor Runde. Montasje: David Fierstein/Arild Hareide

Undervannsfartøy er på full fart inn i havforskningen.