IKT

Drilling for Data

AKTIVERER ALLE DATA:Ny søketeknologi kan aktivisere alle slags dokumenter for bruk i olje- og gassindustrien.
AKTIVERER ALLE DATA:Ny søketeknologi kan aktivisere alle slags dokumenter for bruk i olje- og gassindustrien.

I dag ligger mye av oljebransjens data pent og pyntelig lagret i alt fra små til enorme databaser.

Til sammen dreier seg om svært store datamengder men det er langt nær alt. Det er de strukturerte dataene som finner veien inn i databasene. De er kvalitetssikret og alt ligger der det skal slik at det går fort å finne frem.

Men utenfor dette pene og pyntelige bilde finnes det enda større mengder data, men de er ikke av den strukturerte typen. Her finner vi tegninger, tekstdokumenter, e-post, regneark på en lang rekke vidt forskjellige formater. De passer ikke inn i den pene pyntelige databasestrukturen og betegnes som ustrukturerte data.

Til sammen er dette enorme datamengder, men i motsetning til alt som er plassert i databaser har de vært svært lite tilgjengelig for både olje- og gassindustrien og i andre bransjen.Over til søk

— Bare å se på hvordan moderne søketeknologi har revolusjonert måten vi bruker de enorme datamengdene på Internett. Uten slik teknologi ville brukere nesten aldri funnet nålen i den høystakken av ustrukturerte data som alle nettstedene til sammen utgjør. Nå blir slik teknologi også tatt i bruk i bedriftsinterne bransjeløsninger for å aktivere forretningsverdien som ligger i alle de ustrukturerte dataene. Vi arbeider med teknologi som kan vitalisere alle de forskjellige dataene denne industrien har samlet opp gjennom flere tiår enten det dreier seg om geologiske data, seismikk, brønndata, produksjonsdata, konstruksjonstegninger, statusrapporter eller forretningsbrev og regneark, sier adm. direktør i Tellus Software, Stig Johansen.

Johansen har tidligere jobbet som direktør for Petrobank Services i Petrodata og som sjef for virtual reality i Hitec O AS. Han er også hatt bistillinger ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø, med hovedfokus på visualiseringsteknologi av store datasett i distribuerte omgivelser.Oljesmurt grensesnitt

For over to år siden inngikk Tellus en partneravtale med det norske søkemotorselskapet Fast Search & Transfer ASA. Denne avtalen gir også selskapet rett til å utvikle egne applikasjoner som bygger videre på Fasts søkeplattform.

— Søkeløsninger er for oss den teknologien som skal hjelpe brukeren å gjenfinne relevante data, men det er ikke tilstrekkelig å bare sette opp en standard søkeløsning for denne typen data. Det vi nå utvikler er en løsning som ligger på toppen av søkemotoren til FAST. Her bygger vi inn bransjespesifikk kunnskap om seismikk og brønndata slik at så vel fagfolk som andre skal finne fram til de rette dataene. Det er viktig å understøtte flere typer brukere, så vi må tilby flere veier fram til dataene. En slik løsning kan for eksempel ta utgangspunkt i et kart over Nordsjøen. Når du klikker på et spesielt område vil søkemotoren finne frem til alle de dataene som relaterer seg til dette stedet. Eller du kan lett finne alle brønner som for eksempel Statoil eier i et geografisk område.

Det vi jobber mot er at applikasjonen skal bli så bra at den finner frem i alle slags data for området med et klikk enten det dreier seg om vanlige dokumenter, produksjonsdata eller seismikk. Oljeselskapene har enorme mengder ustrukturerte data som vil bli kunne få en helt ny verdi når vi er ferdige med denne utviklingen.

Tellus arbeider nå med selve grensesnittet slik at brukere kan få tilgang til alle dataene på en så enkel måte som mulig. Applikasjonen må kunne forstå fagspråket og alle variantene som brukes. Når noen vil ha opplysninger som relaterer seg til en brønn i en viss dybde må søkemotoren finne alle slike data enten de betegnes dybde, depth, true vertikal depth osv.

—Slik intelligens er også et område vi slår databaseteknologien på. Strukturerte data må ha strukturerte spørsmål, sier Johansen.

Han tror den teknologien vil spre seg raskt og at selv store databaser som Petrobank på sikt vil ta i bruk interaktiv søketeknikk.

— I tillegg til fordelen med integrering av strukturerte og ustrukturerte data i ett grensesnitt er dette en mye mer intuitiv måte å bruke informasjonen. Det betyr at langt flere brukere vil kunne få tilgang og ikke bare spesielle fagpersoner slik som i dag. Det gir åpenlyse forretningsfordeler for brukerne, sier han.

Statoil bruker allerede søketeknologien fra FAST i en del av sine systemer og nå forhandler Tellus Software med Landmark Graphics om en stor teknologileveranse.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.