BRUER

Drammen skal bygge ny bybru, men nekter å fortelle om hvem som eventuelt skal gjøre det

Mellom tre og fem leverandører skal være plukket ut. Men hvem? Total taushet fra kommunen.

Degree of Freedom har hatt oppdraget med å prosjektere ny bybru i Drammen.
Degree of Freedom har hatt oppdraget med å prosjektere ny bybru i Drammen. Foto: Degree of Freedom
22. sep. 2021 - 09:58 | Endret 22. sep. 2021 - 14:23

Det var en gang en by som skulle bygge ei bru. Byen heter Drammen, og den har funnet ut at det trengs ei ny bru over elva som deler byen i to.

Så kommunen sendte ut en invitasjon til alskens brubyggere om å konkurrere om å få oppdraget med å bygge brua,

Det var tenkt å skulle koste rundt 500 millioner kroner eller så.

På det merkede området ønsker Norsk Kjernekraft å bygge SMR-anlegg. Som skissen viser er det god plass til minst fem anlegg, men det kan også være plass til sju 300 MW-anlegg. Øverst til venstre ligger det store gassprosesseringsanlegget på Kollsnes.
Les også

Sikret tomt: Vil bygge fem kjernekraftverk

Konkurranse med forhandlinger

Kommunen hadde lagt opp til en konkurranse med forhandlinger. Frist for forespørsel om å delta i konkurransen var satt til 11. august.

Planlagt byggeperiode er 17. februar 2022 til 1. november 2025.

Mellom tre og fem leverandører skulle altså plukkes ut til å delta i konkurransen. 

Veier24 har spurt kommunen om hvilke entreprenører som har meldt sin interesse for å delta i konkurransen. Siden det er en konkurranse med forhandlinger, så er det forståelig at kommunen ikke ønsker å oppgi eventuelle økonomiske betingelser som er kommet fra entreprenørene.

Men hvilke firmaer som deltar i konkurransen bør det være rimelig å få vite mer om.

Drammen kommune, derimot, ønsker tydeligvis mest mulig taushet rundt konkurransen.

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen forhandler med Sporveien og Unibuss om løsninger på sistnevntes økonomiske problemer.
Les også

Ruter-sjefen: – Noe av det vanskeligste vi har stått i, fordi konsekvensene for passasjerene blir så store

Frist: 11. august

Veier24 sendte krav om innsyn i konkurransen 11. august.

Vi fikk ikke noe svar.

16. august sendte Veier24 klage til kommunen fordi vi ikke hadde fått svar.

16. august kom så kommunen med sitt svar: Innsynsbegjæringen fra Veier24 ble møtt med et avslag. Drammen kommune ønsket ikke å opplyse hvilke firmaer som var med i forhandlingene.

16. august sendte Veier24 klage på kommunens avgjørelse.

Klagen gikk videre til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) i Oslo og Viken.

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS skal produsere hydrogen basert på elektrolyse med vannkraft i Glomfjord Industripark.
Les også

Kastet ut Freyr – gir strømmen til selskap som ikke har tomt

Det ble for tungvint

14. september fikk Veier24 brev fra statsforvalteren. Her framgår dette: «Kommunen har opplyst at opplysningene om hvilke leverandører som har meldt interesse ikke går frem av et dokument, men at «navnene på de som ønsker å prekvalifisere seg fremkommer i de innleverte tilbudene i konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell.»»

Kommunen mener altså at det blir for tungvint for den å sette sammen navnene på tilbyderne og sende listen over til Veier24.

Statsforvalteren påpekte videre at kommunen ikke har gjort en konkret vurdering av hvorfor det skulle være påkrevd av hensyn til kommunens forhandlingsposisjon å unnta navn på firmaene som har meldt interesse i anbudskonkurransen.

Så dermed: Klagen fra Veier24 ble delvis tatt til følge. Drammen kommunes vedtak ble opphevet av statsforvalteren. Drammen kommune ble bedt om å vurdere saken på ny.

Samme dag - altså den 14. september - sendte Veier24 en ny epost til Drammen kommune, og ba om innsyn i hvilke entreprenører som er med i konkurransen.

EUs energikommissær Kadri Simson på mandagens energiministermøte i samtale med Tsjekkias energiminister Jozef Síkela. Tsjekkia er et av landene som er avhengig av russisk gass via Ukraina.
Les også

EU frykter at Russland skal stanse all gasseksport

For tungvint igjen

21. september fikk vi nytt svar:

«Drammen kommune benytter konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell i anskaffelser. I Mercell er det på nåværende stadie i konkurransegjennomføringen ikke mulig å hente ut en elektronisk lagret sammenstilling av hvilke leverandører som har sendt inn søknad om prekvalifisering. Navn på leverandører som har meldt interesse og som har sendt inn søknad om prekvalifisering er lagret på ulike steder og under ulike kategorier i Mercell, avhengig av konkurransestatus for de ulike leverandørene.

Iht. Rettleiar til offentleglova av G-2009-419 s. 44 «Plikta til å etablere eit nytt dokument gjeld såleis berre når samanstillinga kan etablerast ut frå opplysningar som finst elektronisk lagra i databasene til organet.» … «Dette inneber at organet berre vil ha ei slik plikt når organet har dataverktøy som kan etablere samanstillinga, og det einaste organet må gjere for å få samanstillinga etablert er å gi enkle kommandoar, til dømes enkle skildringar av kva resultat ein ynskjer.»

En sammenstilling av opplysningene må kunne skapes av organets dataprogram, uten at det oppstår behov for manuelt arbeid ifbm utarbeidelse av sammenstillingen.

Fremskaffelse av opplysningene kan ikke lages med databaserte løsninger som kan settes i gang med enkeltkommandoer. Det er ikke mulig å hente ut en databasert sammenstilling av hvilke leverandører som har sendt inn søknad om prekvalifisering i Mercell.»

Med andre ord: Drammen kommune klarer ikke å sette sammen en oversikt på tre til fem leverandører som har vist sin interesse i en konkurranse. Akkurat det virker å være for krevende for kommunen.

21. september klaget Veier24 på den nye avgjørelsen til Drammen kommune. Slike klager sendes vanligvis til etaten som har avslått kravet om innsyn - altså Drammen kommune.

I dette tilfellet virker en klage til kommunen å være bortkastet tid. Klagen ble derfor sendt direkte til statsforvalteren.

PS: Statsforvalteren for Oslo og Viken har i dag - 22. september 2021 - sendt brev til Drammen kommune og bedt kommunen om å ta stilling til klagen fra Veier24, på følgende premisser:

a) Dersom kommunen opprettholder avgjørelsen om å nekte innsyn, ber statsforvalteren kommunen om å sende sakens dokumenter til statsforvalteren (også de det er nektet innsyn i).

b) Dersom kommunen gir delvis innsyn i dokumentene, regnes dette som en ny avgjørelse som kan påklages.

c) Dersom kommunen gir fullt innsyn i dokumentene, ber statsforvalteren om å bli orientert om det i en e-post.

Det verste raspunktet ved denne strekningen ligger i Hundsåna, rett fram på bildet. Bildet er tatt under befaringen for entreprenørene i 2023.
Les også

Utsetter milliard-prosjekt: – Må se på risikoen

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.