- Dramatisk taktskifte

- Dramatisk taktskifte
Illustrasjonsfoto. Bilde: Espen Zachariassen

– Det er godt å se at de har en positiv holdning til å trekke inn internasjonal kompetanse i høyhastighetsutredningen. Det er et dramatisk taktskifte siden sist. Det er også det som må til for å trekke til seg den kompetansen de behøver for å få orden på utfordringene jernbanen allerede har i dag, sier prosjektlederen for Coinco North, Floire Nathanel Daub i Oslo Teknopol, etter å ha tatt sin første gjennomgang av mandatet for høyhastighetsutredning.

Les også: Den viktige Europalinken

Internasjonal kompetanse

Han mener mandatet viser at de har blitt hørt, og at alt nå bør ligge til rette for en god utredning.

Floire Nathanel Daub, prosjektleder, Coinco North.
Høyhastighetstog.
Han mener mandatet viser at de har blitt hørt, og at alt nå bør ligge til rette for en god utredning. Floire Daub. Coinco North

– Ved første øyekast ser det ut som om de har fått med alt vi håpet de ville få med. Det er bra de har fått med seg at man må spille på internasjonale miljøer og opprette en ekspertgruppe med internasjonal kompetanse. I tillegg sier de nå at de skal vektlegge måten man beregner kostnytte på i andre land, istedenfor å bare bruke norske modeller, så dette blir spennende å følge, sier Daub.

Store effekter

I utredningsmandatet står det også at samarbeidet med utredningsgrupper som Coinco North skal fortsette, og at utredningen skal gjøres i samspill med intercityplanene. Det mener Daub gjør mandatet til et riktig utgangspunkt.

– Og så vektlegger de også noe vi har vært opptatt av hele veien: Nemlig hvilke effekter en utbygging vil ha for bosetting, arealutvikling og økt konkurransekraft for næringslivet, sier han.

Kort tid

Daglig leder Jon Hamre i Høyhastighetsringen er også fornøyd:

– Det ser ut til at de vil inn i en god dialog med oss. Det må nok til for å få til en skikkelig og gjennomarbeidet utredning. Jeg ser ikke hvordan de ellers skal komme i land med et sikkert beslutningsgrunnlag på de to årene de har til rådighet. Det er lite tid, og krever at de kommer seg ned på detaljnivå i planleggingen nokså fort, sier Hamre.

Les mer om: