OFFSHORE

Dommedag for oljenæringen?

5. mai 2004 - 14:34

Innledere er finansminister Per-Kristian Foss, leder i LO Gerd-Liv Valla og adm. Direktør i NHO Finn Bergesen jr.

Oljeproduksjonen faller og vi leter mindre på norsk sokkel enn før. Funnene er også mindre. Mulighetene vi har til å finansiere et høyt velferdsnivå og pensjonsutbetalinger i fremtiden er i stor grad knyttet opp til aktivitetsnivået på sokkelen.

Det er tvingende nødvendig at det fattes vedtak som vil stimulere til økt aktivitet på norsk sokkel.

Av totalt 12.9 milliarder m3 oljeekvivalenter som vi tror skal finnes på norsk kontinentalsokkel, er fortsatt vel 40% ikke påvist. Til tross for at vi trenger økt aktivitet for å påvise og utvikle de antatt gjenværende ressursene på norsk sokkel, er trenden den motsatte. Svært få nye prosjekter settes i gang.

Ordrebøkene til verkstedindustrien vil være nesten tomme når Snøhvit og Ormen Lange er ferdig utbygget i 2006 og 2007.

Mangelen på nye funn gjør at investeringene ventes å falle dramatisk og prognosen viser en halvering fra ca 60 milliarder kroner pr år til nærmer 30 milliarder i løpet av en femårs periode. Dette vil få store negative ringvirkninger for sysselsetting og aktivitet og dermed også for verdiskapingen i norsk næringsliv generelt.

Det trengs tiltak for å stimulere til økt leteaktivitet og for å fremme haleproduksjon og økt utvinningsgrad for å sikre at den samlede verdiskapingen i oljevirksomheten blir størst mulig og at oljealderen kan trekkes ut i tid så lenge som mulig.

Dette er også god ressursforvaltning og god miljøpolitikk ved at utstyr i modne områder brukes så lenge som mulig og at vi henter ut mest mulig olje og gass.

En samlet næring med industrien, rederiene, oljeselskaper, de ansattes organisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner har lagt fram et forslag om å justere skattenivået på ny aktivitet.

Eksisterende og allerede planlagt og godkjent virksomhet vil bli beskattet som i dag med 78% skatt.

Forslaget innebærer at særskatten for ny virksomhet reduseres. Det er også foreslått andre skattemessige endringer som vil fremme økt aktivitet .

Forslagene er målrettet og virkningsfull for de utfordringene sokkelen og dermed hele næringslivet i Norge står overfor. Slike skattemessige endringer er gjort med hell andre steder, blant annet i Storbritannia og Mexico-golfen.

Resultatet ble økt aktivitet i form av mer leteboring, utbygging av nye funn og dermed høyere produksjon. Noe som resulterte i økt verdiskaping og høyere skatteinngang for samfunnet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.