DNV GL slår tilbake: – Ingstad-havariet var en varslet katastrofe

Mener statens søksmål er «ubegripelig».

DNV GL slår tilbake: – Ingstad-havariet var en varslet katastrofe
TU har fått innsyn i rettsdokumenter som til nå bare retten og partene har sett. Foto: Jakob Østheim/Forsvaret Faksimile: Oslo tingrett

Mens staten hevder at DNV GL gjorde grove feil da de godkjente fregatten KNM Helge Ingstad, mener klasseselskapet at staten må vende sitt kritiske blikk mot seg selv og Forsvaret.