OFFSHORE

DnB skal selge Statoil

Disse er: DnB Markets, UBS Warburg, og Morgan Stanley.

Valget er avhengig av at Stortinget fatter vedtak om børsnotering og delprivatisering av Statoil, eller Den norske stats oljeskap AS, som er den offisielle betegnelsen på selskapet.

Andre norske og utenlandske verdipapirforetak som skal bistå i aksjesalget, vil bli valgt senere.

Les mer om: