BYGG

Disse veiene får penger

Med en bevilgning på 40 millioner kroner til strekningen Sky - Langangen, kan man komme lenger på målet om kontinuerlig 4-felts vei mellom Oslo og Kristiansand.
Med en bevilgning på 40 millioner kroner til strekningen Sky - Langangen, kan man komme lenger på målet om kontinuerlig 4-felts vei mellom Oslo og Kristiansand. Bilde: Anders Martinsen
Mona StrandeMona StrandeJournalist
26. jan. 2009 - 12:33

Regjeringen foreslår å øke investeringene i riksveinettet med 1 430 millioner kroner. Av dette går 200 millioner til fremskynding av strekningsvise investeringsprosjekter.

E18 Sky - Langangen i Vestfold og Telemark

Med en bevilgning på 40 millioner kroner til dette prosjektet, håper regjeringen å kunne se anleggsstart høsten 2009.

Prosjektet omfatter bygging av cirka 9,5 km firefelts vei mellom Sky ved Larvik og Langangen i Porsgrunn kommune, som en del av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold.

Kostnaden er anslått til 1,8 milliarder kroner, finansiert med statlige midler og bompenger. En proposisjon om utbygging, finansiering og endelig kostnadsramme skal etter planen legges frem våren 2009.

Les også: Mot dobbel kapasitet på E18

E39 Skibadalen i Rogaland

Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til utbedring av eksisterende E39, inkludert etablering av krabbefelt, på en 2,3 kilometer lang strekning i Eigersund kommune. I tillegg skal det bygges 450 meter gang- og sykkelvei.

Pengene skal bidra til at det blir anleggsstart høsten 2009.

Kostnaden for prosjektet er anslått til cirka 35 millioner kroner.

Rv 9 Tveit – Langeid i Aust-Agder

For å sikre anleggsstart på prosjektet høsten 2009, bevilger Regjeringen 10 millioner kroner til strekningen, som er en del av Setesdalspakken. Strekningen fikk ingen midler i statsbudsjettet for 2009.

Prosjektkostnaden er anslått til cirka 130 millioner kroner, med lokalt økonomisk bidra i form av konsesjonskraftmidler. Regjeringen sier nå at økte bevilgninger til strekningen vurderes videre i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Rv 60 Innvik – Olden i Sogn og Fjordane

10 millioner kroner av de økte veibevilgningene er satt av til å utbedre rv 60 mellom Innvik og Olden i Stryn kommune.

Det forutsettes at midlene brukes til mindre utbedringstiltak på eksisterende vei.

E16 / rv 13 Vossapakka i Hordaland

Bevilgningen på 40 millioner kroner skal brukes til anleggsstart på prosjektene på rv 13, videre planlegging og prosjektering, samt grunnerverv.

Vossapakka omfatter to prosjekter på rv 13, nemlig strekningene Øvre Granvin – Voss grense og Mønshaug – Palmafoss. I tillegg inngår omlegging av E16 forbi Voss sentrum i prosjektet. Anleggsstart på samtlige prosjekter er planlagt i 2010.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Kostnadene for Vossapakka er anslått til drøyt 1,1 milliarder kroner, finansiert med statlige midler og bompenger. En proposisjon om finansiering og kostnadsramme skal etter planen legges frem våren 2009.

Rv 85 Kåringen – Lødingen i Nordland

Regjeringen bevilger 20 millioner kroner for å få til anleggsstart høsten 2009.

Prosjektet omfatter utbedring av rv 85 på en 3 km lang strekning i Lødingen kommune, inkludert ombygging av et kryss til rundkjøring.

Prosjektkostnaden er cirka 40 millioner kroner, og Nordland fylkeskommune har nedprioritert utbygging tidligere.

E6 Majavatn i Nordland

For å fremskynde anleggsstart, gir Regjeringen dette prosjektet en tilleggsbevilgning på 15 millioner kroner.

Utbedring av E6 ved Majavatn i Grane kommune i Nordland har fått 30 millioner kroner fra før, i saldert budsjett 2009, og Regjeringen forutsetter nå at anleggsarbeidene starter i år.

E6 Jansnes – Halselv i Finnmark

50 millioner kroner skal gjøre det mulig å komme lenger med dette prosjektet i 2009 enn først planlagt.

I statsbudsjettet for 2009 ble det ikke foreslått å sette av midler til videreføring av E6 vest for Alta, men Alta kommune og Alta kraftlag AL har sagt seg villige til å forskuttere 15 mill. kroner i 2009, mot refusjon i 2010. Det skal gi anleggsstart i mai / juni.

Prosjektkostnaden er cirka 180 millioner kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.