KARRIERE

Disse teknologene er det kjempemangel på

Må daglig si nei til oppdrag.

Viktig: Dagens storstilte veibygging krever stor innsats fra geoteknikere, for å sikre at det ikke skjer kvikkeleireskred som dette ved E6 ved Munkedal i Sverige i 2006.
Viktig: Dagens storstilte veibygging krever stor innsats fra geoteknikere, for å sikre at det ikke skjer kvikkeleireskred som dette ved E6 ved Munkedal i Sverige i 2006. Bilde: NTB scanpix
21. jan. 2013 - 15:43
Vis mer

Fagekspertene som skal sikre at mennesker og økonomiske verdier er på trygg grunn, er altfor få. Viktige oppgaver både på land og til havs står nå i kø for et svært begrenset antall geoteknikere.

– Vi er tvunget til å si nei til oppdrag flere ganger i uka, forteller leder Jan Erik Buan i divisjon for geo og miljø i konsulentselskapet Rambøll.

Alltid fullbooket

Også konkurrentene i Norconsult må «stort sett hver eneste dag» avslå oppdrag.

– Vi er til enhver tid fullbooket. Det er bare å styre hvor mange henvendelser man sier ja eller nei til, opplyser Arne Engen, seksjonsleder for geoteknikk i Norconsult.

Norges geotekniske institutt (NGI) melder på sin side at pågangen er større enn kapasiteten.

Les også: Slik skal Erna løse ingeniørkrisen

Økende arbeidsmengde

Det er flere grunner til at det aldri har vært mer å gjøre for geoteknikerne enn nå. Den nasjonale kartleggingen av kvikkleirefare i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat er tidkrevende.

Strengere krav til uavhengig kontroll er også med på å redusere kapasiteten. Fremover vil også klimaendringer med mer ekstremnedbør trolig øke behovet for geotekniske undersøkelser.

«Kapasiteten innen geoteknisk prosjektering skaper flaskehalser som hindrer fremdrift i mange bygge- og anleggsprosjekter,» ifølge stortingsmeldingen om skred og flom som kom i vår.

– Det er meget høy aktivitet innen bygg-, anlegg- og samferdselssektoren. Samtidig er det stor aktivitet innen offshorebransjen med utvikling av nye olje- og gassfelt og vindturbinanlegg. Alt dette medfører stort behov for geoteknisk ekspertise i forbindelse med planlegging, prosjektering og oppfølging av prosjekter, forteller informasjonssjef Kjell Hauge i Norges geotekniske institutt.

Må prioritere

Konsulentselskaper, entreprenører, byggherrer og de store offentlige etatene Jernbaneverket og Statens vegvesen søker alle etter geoteknikere.

– Etterspørselen etter nyutdannete geoteknikere, ikke minst personer med erfaring, er derfor meget stor, fastslår Hauge.

NGI overlater de mer rutinemessige oppdragene til andre aktører. Buan i Rambøll sier at kravet til å prioritere er høyt også der, noe som kan medføre forsinkelser for mange byggeprosjekter over hele landet.

Økningen i antall henvendelser har vært markant siden 2007. Går man bare ti til 20 år tilbake i tiden ble geoteknikk nærmest levert på dagen.

– Den tiden er definitivt forbi, og situasjonen vil vedvare med dagens utbyggingstakt i bygg- og anleggssektoren, mener Buan.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Les også: De 10 mest populære teknologi-arbeidsplassene

Aldrende yrkesgruppe

De erfarne geoteknikerne bytter sjelden jobb, og det er liten vits i å lyse ut stillinger for å finne seniorer. Konsulentselskapene knives derfor om å kapre de nyutdannete geoteknikerne.

– Rambøll er en populær bedrift for studentene, og vi mottar mange søknader fra geoteknikere gjennom året. Stort sett får vi tak i de yngre som vi har kapasitet til å veilede og bygge opp faglig, forteller Buan.

Stortingsmeldingen om skred og flom sier at mangelen på geoteknikere vil forverres når store eksamenskull fra 1970-tallet pensjoneres.

Det ble utdannet svært få på 90-tallet. Konsulentselskaper forsøker derfor å få de eldre arbeidstagerne til å stå lengst mulig i jobben. I Rambøll var det nylig en geotekniker som gikk av med pensjon først som 75-åring.

– Det er alltid en grense for hvor mange yngre og ferske geoteknikere man kan ha. Geoteknikk bygger i stor grad på erfaringsoppbygging og kompetanseoverføring mellom seniorer og yngre, påpeker divisjonslederen for geo og miljø i Rambøll.

Les også: Disse studiene garanterer jobb

Ingen straksløsninger

Mens det innenfor andre tekniske fagretninger har vært mulig å bøte på etterspørselen ved å importere arbeidskraft, er utdanningsbakgrunn og nasjonale praksiser og forskrifter forskjellige i våre naboland og Europa for øvrig.

Eksempelvis er kvikkleiren i Norge en arv fra istiden og landhevingen som fulgte da isen trakk seg tilbake.

Slik problematikk med ustabile marine avsetninger er ikke nødvendigvis på pensumlista til en spansk geotekniker.

– En utfordring med dem som er utdannet utenfor Skandinavia, er manglende erfaring med norske forhold både kulturelt og rent faglig, som lokale grunnforhold med bløt leire og kjennskap til Norsk standard. Det viktigste for oss er imidlertid å ansette godt kvalifiserte personer, understreker informasjonssjef Hauge i NGI.

Les også:

På denne ungdomsskolen er all undervisning rettet mot teknologi

Vil mangle 20 prosent av arbeidskraften 

Måtte til Kroatia for å ansette ingeniører  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.