IT

Disse skal komme først i mobilkøen ved en krise

Men de risikerer likevel å havne i kø.

Ved en hendelse i et område med dårlig mobildekning risikerer nøkkelpersoner med spesialabonnement likevel ikke å slippe til i mobilnettet.
Ved en hendelse i et område med dårlig mobildekning risikerer nøkkelpersoner med spesialabonnement likevel ikke å slippe til i mobilnettet. Bilde: Scanpix
15. apr. 2014 - 07:00

Til sommeren skal den nye beredskapsløsningen for mobilnettet være på plass.

Her skal rundt 10.000 nøkkelpersoner som kobles inn ved en større ulykke eller naturkatastrofe komme foran i køen når det begynner å hope seg opp med mobiltrafikk.

Du finner en oversikt over hvem som kan søke om "superabonnementet" lenger ned i artikkelen.

Les også: Telenor og Post- og teletilsynet krangler om regningen for nye «superabonnement»

Det går en grense

Den nye løsningen har en uløst utfordring:

Basestasjonen må fange opp at det finnes en et simkort med prioritetsabonnement i området, før den kan gi denne abonnenten en linje.

På fagspråket kalles dette signaleringstrafikk, og det er grenser for hvor mange mobiltelefoner en basestasjon klarer å registrere.

Dermed kan redningsmannskap som trenger en mobillinje komme til kort, selv om vedkommende har betalt for spesialabonnementet.

Bussulykke

Et eksempel er en bussulykke på et område med lite trafikk og spredt befolkning. Da er mobildekningen ofte lav.

Men nå er det mange mennesker som er skadet, og det kommer mange mennesker som skal hjelpe.

I tillegg ønsker pårørende å skaffe seg informasjon.

Konsekvensen er at basestasjonen(e) i området fort blir mettet med signalering fra alle mobilene som forsøker å få kontakt.

Da er det et rent lykketreff om nøkkelpersonell med prioritetsabonnement kommer gjennom.

Les også: Norsk og svensk nødnett blir først i verden til å kobles sammen

Bekymret

Da Post- og teletilsynet første gang varslet en prioriteringsordning, var Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen urolig for at dette skulle bli veldig kostbart.

Og han beskrev den gang en slik ulykkessituasjon som over.

Å løse signaleringsproblemet kan ikke gjøres på annen måte enn å bygge ut kapasiteten over alt hvor det kan tenkes å skje en ulykke eller andre alvorlige hendelser.

Løsningen har blitt å se bort fra situasjoner som beskrevet ovenfor, og Telenors sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen bekrefter at prioritetsordningen i noen situasjoner ikke vil fungere.

– Det er riktig som du sier. Her kan begrenset signalering oppstå, og det vil berøre også disse brukerne. Da får du "sperr", sier hun til Teknisk Ukeblad.

– Nå får vi til den beste prioritetsløsningen innenfor de tekniske rammebetingelsene, sier sikkerhetsdirektøren til Teknisk Ukeblad.

– Ingen showstopper

Hos PT regner seniorrådgiver Runar Langnes med at signaleringskapasiteten i de aller fleste tilfeller vil overgå trafikkapasiteten.

– Dermed vil man som oftest nyte godt av prioriteten. Men hvis denne kapasiteten er oppbrukt, ser vi at det er en problemstilling. I dialogen med operatørene underveis, har jeg imidlertid ikke oppfattet det som en showstopper, sier Langnes.

Les også: Regjeringen blir pålagt å lage en nasjonal plan for bredbånd og mobil

Kongehus og brannvesen

PT har utarbeidet følgende liste over virksomheter som kan søke om prioritetsabonnement for utvalgte medarbeidere:

Nasjonal og regional kriseledelse

Kongehuset

Regjeringen

 • statsministerens kontor og departementenes beredskapsorganisasjoner

Stortinget

 • presidentskapet, parlamentariske ledere

Høyesterett

 • høyesterettsjustitiarius

Etater med ansvar for kriseledelse innenfor viktige samfunnsfunksjoner

 • NVE, Politidirektoratet, Finanstilsynet, Norges Bank, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, SM, Post- og teletilsynet, Statens strålevern, Mattilsynet, Kystverket, Statens vegvesen, Avinor, Jernbaneverket, DSB (Beredskapsorganisasjon innenfor hver etat)

Regional kriseledelse

 • Fylkesmennenes beredskapsorganisasjon

Operative beredskapsaktører

Lokal kriseledelse

 • kommunenes beredskapsorganisasjon

Vannforsyning

 • vannverk

Energiforsyning

 • kraftselskaper, nettselskaper

Forsvar, lov og orden

 • forsvaret, politiet

Brannvesen, redningstjeneste

 • brannvesen, Hovedredningssentralen, Sivilforsvaret, Hjelpekorps

Helse- og sosialvesen

 • primærhelsetjenesten, sekundærhelsetjenesten, ambulansetjenesten, Nav
 • det omfatter kommunelege, fastleger, hjemmesykepleie, sykehusenes beredskapsorganisasjon

Infrastrukturforvaltere

 • Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor, Telenor, Telia Sonera, Tele2, Ice, Norkring
 • det omfatter beredskapsorganisasjon samt entreprenører med avtaler knyttet til drift ogvedlikehold

Bedrifter som kommer inn under storulykkesforskriften

 • Bedriftenes beredskapsorganisasjon

Informasjon til befolkningen

 • NRK, Meteorologisk institutt

Les også:

– Mange streker på telefonen betyr ikke at du har god forbindelse

Dette metrokartet viser internettets infrastruktur

EU-parlamentet har bestemt seg. Nå skal roaming-satsene vekk  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.