Disse jobbene tar robotene

Disse jobbene tar robotene
Astronaut på Månen. Bilde: NASA

Roboter er billigere i bruk enn mennesker. De er også forholdsvis stabil og pålitelig arbeidskraft. Smarte kan de også være, noe IBMs Watson beviste i Jepardy.

– Færre vil ansette ingeniører

Men hvilke jobber står i fare for å forsvinne på grunn av at roboter overtar?

I sonen

MSNBC peker på ni jobber som er i faresonen:

Apotekmedarbeidere. Lagertjenester er allerede robotiserte. Selv om apoteker sysselsetter en høyt utdannet yrkesgruppe som farmasøyter, finnes det faktisk alt nå apoteker der datamaskiner og roboter i samarbeid finner fram og klargjør medisin - blant annet i San Fransisico.

Advokater. Advokater? Ja, faktisk. Siden deler av en advokats jobb består i å lese dokumenter for å legge opp strategien, er også det en jobb som en datamaskin kan ta seg av. Selskapet Blackstone Discovery tilbyr programvare som gjør det mulig å analysere store mengder dokumenter.

Sjåfører. Google er blant selskapene som jobber med å utvikle pålitelige kjøresystemer som overflødiggjør sjåfører. Systemene lar seg styre av en passasjer i baksetet, og fungerer ganske godt.

Astronauter. NASA har allerede tatt i bruk roboter til å gjøre enklere arbeid på romstasjoner, for eksempel innendørs vedlikehold og rengjøring. De ser for seg at roboter på sikt også vil gjøre arbeid utenfor stasjonene.

Astronaut på Månen.
ASTRONAUT: Dette kan det bli en slutt på. NASA

Disse krever mest lydighet

Strekkoder

Butikkekspeditører. Hvorfor skal forretninger betale mennesker for å sitte og scanne strekkodene på varene? Det kan kundene gjøre selv. IKEA er blant butikkkjedene som har tatt dette i bruk. Det samme gjelder supermarkedkjeder i Storbritania.

Soldater. Liv. Det handler om menneskeliv. Programmerbare droner og andre roboter ser ut til å kunne utføre en del farlige operasjoner som soldater tidligere gjorde. Det reduserer behovet for menneskelig arbeidskraft.

Barnevakter. Det eksisterer allerede roboter som passer på barn i kortere perioder, for eksempel mens foreldrene handler. Japanske Aeon er blant selskapene som har tatt i bruk roboter til dette formålet.

Redningspersonell. Fjernstyrte roboter utstyrt med kameraer er i stand til å nå områder som er vanskelig tilgjengelige for mennesker. Det er særlig aktuelt ved store ulykker og naturkatastrofer, for eksempel i disse dager i Japan.

Sportsjournalister. Fox-eide The Big Ten Network har tatt i bruk programvare som genererer skrevne artikler om enklere sportsarrangementer som baseballkamper. Dette er selvsagt mye rimeligere enn å betale journalister til å gjøre jobben.

Snart får du internett i 3D

Les mer om: