DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Disse fem vil drifte riksvegene i Midtre Hålogaland

Presis Vegdrift leverte det laveste tilbudet.

Kontraktsområdet omfatter E10 gjennom Lofoten og i tillegg riksveg i Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms.
Kontraktsområdet omfatter E10 gjennom Lofoten og i tillegg riksveg i Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Foto: Statens vegvesen
16. mars 2021 - 13:10

Fem entreprenører har meldt seg i konkurransen om å drifte riksvegene i Lofoten, Vesterålen og deler av Ofoten og Sør-Troms de neste fem årene. Presis Vegdrift leverte det laveste tilbudet.

Midtre Hålogaland blir samtidig først i landet med fast bruk av videoanalyse på brøyte- og strøbiler, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Ved fristens utløp i dag hadde de følgende entreprenørene meldt sin interesse for å drifte E10 mellom Å i Lofoten og Tjeldsund bru, riksvei 85 til Sortland og Lødingen samt riksvei 83 til Harstad. 

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Presis Vegdrift 418.196.548
Holdahl Maskin og Transport 433.778.450
Mesta 468.214.924
Veidekke Industri 496.871.700
Thore Magnussen og Sønn 530.590.162

– Vi er meget godt fornøyd med deltakelsen i konkurransen. Det er også veldig positivt å se at både lokale og nasjonale aktører er interessert i dette oppdraget. Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og så tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren innen utgangen av april, sier kontraktsansvarlig Solveig Hansen i meldingen.

Oppstart av kontrakten er 1. september, og kontrakten gjelder i fem år, fram til høsten 2026. Dersom partene er enige, er det mulig å forlenge kontrakten med opptil tre år. I tillegg har Statens vegvesen opsjon på 1 år utover dette slik at den lengden på kontrakten kan bli inntil ni år.

Den nye driftskontrakten for Midtre Hålogaland omfatter totalt 394 kilometer riksvei, hvorav 47 kilometer gang- og sykkelvei. Forholdene er svært variert, både når det gjelder trafikk, veistandard, vær og føre. 

Anlegg Øst Entreprenør i gang med erosjonssikring av Ådalselva langs E16 nord for Hønefoss.
Les også

Sikrer E16-område: Håper å være ferdig før vårflommen

Brøyting med video

Kart over veiene som inngår i driftskontrakten. <i>Skjermbilde:  Statens vegvesen</i>
Kart over veiene som inngår i driftskontrakten. Skjermbilde:  Statens vegvesen

I tillegg til tradisjonelle driftsoppgaver, blir entreprenøren i Midtre Hålogaland først i landet med fast bruk av videoanalyseverktøy til bruk ved brøyting og strøing på to av bilene. Slik får både entreprenøren og Statens vegvesen løpende informasjon om blant annet friksjon, overflatetemperatur, snø- og istykkelse, dugg og frysepunkt. Hensikten er å få enda bedre grunnlag for riktig brøyting og strøing.

I tillegg inviterer Statens vegvesen til å komme med smarte løsninger for gjenbruk av strøsand og skiltplater. Entreprenøren utfordres også til å utvikle en transportabel container for snøtining i Harstad, som kan brukes til tining av snø som ellers må kjøres til deponi.

– Statens vegvesen ønsker å bidra til bruk av ny teknologi, og det blir spennende å se hvordan videoanalyse kan brukes i et område der vinterdriften er utfordrende. Vi ser også fram til å samarbeide med entreprenøren om nye miljøløsninger, og vil belønne disse, sier Solveig Hansen.

Den nye brua over Reisaelva i Nordreisa skal skyves på plass over elva når den er klar.
Les også

Denne brua skal først bygges på en fotballbane

Strengere miljøkrav

Statens vegvesen setter nye og strengere miljøkrav til drift av riksveiene. Alle entreprenører må være miljøsertifiserte, og alle må rapportere om CO2-utslipp. Målet er at utslippene fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030. Derfor er det satt en maks grense for utslipp fra lastebiler og maskiner som brukes i veidriften.

Det er også krav til oppsamling av slam fra tunnel, strøsand fra vei og slam fra drenskummer. I tillegg er det forbud mot salting på E10 langs Rørvikvannet i Vågen kommune, fordi dette er drikkevannskilden til Henningsvær.

Strekningen Hafslund-Dondern er en av de mest trafikkerte innfartsårene til Sarpsborg sentrum.
Les også

Bussene skal kjøre 5 km/t fortere i rushet etter prosjekt til over 300 mill.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.