NTP

Disse 50 veiprosjektene prioriterer næringslivet fram til 2027

En fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet. Det er hovedmålet i dokumentet Samferdselsløftet, NHOs innspill til ny Nasjonal Transportplan som lanseres i dag. Også NHO er forberedt på reduserte rammer, og vil møte det med grep som gir mer vei for pengene.

Det grønne skiftet setter store krav til en rask bygging av ny infrastruktur og hurtig innfasing av lav- og nullutslippsteknologi, mener NHO
Det grønne skiftet setter store krav til en rask bygging av ny infrastruktur og hurtig innfasing av lav- og nullutslippsteknologi, mener NHO Foto: Torstein Bøe, NTB
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
2. mars 2021 - 08:15

Det økonomiske handlingsrommet tilsier at vi ikke kan forvente en veksttakt i samferdselsinvesteringene fremover tilsvarende det som har vært gjeldende de siste årene, slår NHO fast innledningsvis i dokumentet «Samferdselsløftet».

Likevel forventer NHO at ambisjonsnivået for effektiv og sømløs mobilitet på et minimum videreføres med det som gjelder for inneværende NTP (2018-2029). Bedriftene melder
fortsatt om uløste behov og flaskehalser som bremser potensialet for verdiskaping. Disse må løses med mer effektiv ressursbruk og moderat bruk av bompenger, heter det.

Vegvesenet testet el-brøyting på Dovrefjell i vinter.
Les også

Vegvesenet: Blir ikke dårligere brøyting med el-brøytebil

Tydeligere styringskrav må til

For å realisere ambisjonene bør det identifiseres og gjennomføres en rekke grep som sikrer at vi får mer igjen for ressursinnsatsen på samferdselsområdet. Det handler om
tydeligere styringskrav, organisatoriske grep, etterspørsel etter mer innovasjon i offentlige anskaffelser og bruk av ny teknologi på nye områder som gir kostnadsbesparelser.

NHO mener det er like viktig å signalisere en klar ambisjon om å halvere planleggingstiden og presentere tiltak som bidrar til slike tidsbesparelser.

– Næringslivets transportbehov må vektlegges i prioriteringen av prosjekter i NTP. Infrastrukturen skal bidra til å skape nye arbeidsplasser og økt verdiskaping. God og
effektiv mobilitet er et sentralt trekk ved et attraktivt og velfungerende samfunn og forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv. Likevel blir det nødvendig med tøffe
prioriteringer, skriver NHO.

Strekningen Hafslund-Dondern er en av de mest trafikkerte innfartsårene til Sarpsborg sentrum.
Les også

Bussene skal kjøre 5 km/t fortere i rushet etter prosjekt til over 300 mill.

Transportkorridorene må prioriteres

Prosjekter som bidrar til utvikling av regionale, nasjonale og internasjonale transportkorridorer for person- og godstransport ønsker NHO å prioritere. Det gjelder også prosjekter som sikrer utvikling av byområder/store bo- og arbeidsmarkedsregioner og prosjekter som utløser teknologiske muligheter som lar seg skalere videre.

Samfunnsøkonomisk bør være et førende prioriteringskriterium, men ikke utelukkende basere seg på dette. Til det er kost/nytte vurderingene beheftet med svakheter som krever at metodikken videreutvikles for å ta bedre hensyn til reelle forhold som produktivitet, verdiskaping og klima.

Invitasjonen fra EU splitter regjeringen.
Les også

EU-invitasjon splitter regjeringen

Etterlyser forpliktende miljøavtaler og CO2-fond

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid. <i>Foto:  Per-Otto Oppi Christiansen/NHO</i>
Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid. Foto:  Per-Otto Oppi Christiansen/NHO

I dokumentet «Samferdselsløftet» har NHO konsentrert seg om konkrete prioriteringer for første seksårs periode. For siste seksårs periode er det foreslått korridorer/områder som det bør satses videre på og som løser de største utfordringene.

– I løpet av tiåret skal transportutslippene halveres. Det setter store krav til en rask bygging av ny infrastruktur, hurtig innfasing av lav- og nullutslippsteknologi, i tillegg ta i bruk nye digitale løsninger. Samtidig skal dette gjøres på en måte som sikrer konkurransekraften. Her etterlyser vi mer forpliktende samarbeid mellom næringsliv og myndigheter i form av miljøavtaler og CO2-fond. Det vil bidra til målrettede klimakutt, skriver NHO-direktør Ole Erik Almlid i forordet til dokumentet.

 

Her er veiprosjektene som NHO mener bør prioriteres i perioden 2022 - 2027:

 

Troms og Finnmark:

 • E45 Kløfta
 • Riksvei 94 Hammerfest-Skaidi
 • E8 Skibotn-Kilpisjãvri
 • Riksvei 862 Tverrforbindelsen Tromsø
 • E6 Nordkjosbotn-Hatteng
 • E10 Bjørnfjell og E6 Sennalandet (utbedringer)
 • E6 Olderdalen-Langslett (utbedringer)

Nordland: 

 • E6 Hamarøy-Sørfold
 • Narviktunnelen med tilstøtende veier
 • E10 Lofoten
 • Riksvei 80 Sandvika-Sagelva
 • E6 Sørelva-Borkamo

Trøndelag:

 • E6 Åsen-Mære (Steinkjer sentrum)
 • E6 Selli-Asp
 • E6 Asp-Nordland grense
 • Riksvei 3 Ulsberg-Tynset
 • E14 Stjørdal-Riksgrensen Sverige

Møre og Romsdal:

 • E136 Ålesund-Innlandet grense
 • E39 Ålesund-Molde (Møreaksen)
 • Midler til planarbeid på E39

Vestland:

 • E16 Arna-Stanghelle – vei (fellesprosjekt)
 • E39 Os-Stord (Hordfast)
 • E134 Haukelifjell (Vågsli-Seljestad)

Rogaland:

 • E134 Vågsli-Seljestad
 • E134 Bakka-Solheim
 • Riksvei 13 Rødsliane

Agder:

 • Ny tilførselsvei fra E18 til Arendal havn
 • Riksvei 9 Bygland-Hovden
 • Riksvei 41 Tilførselsvei til Kjevik

Vestfold og Telemark:

 • E134 Vågsli-Seljestad
 • Torp Sandefjord lufthavn
 • Riksvei 36 Seljord-Grenland

Viken:

 • E18 Retvet-Vinterbro
 • Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen
 • Riksvei 282 Holmenbrua
 • E134 Strømsåstunnelen – nytt tunnelløp
 • E18 Lysaker-Ramstadsletta
 • Riksvei 110 Simo-St. Croix
 • Riksvei 22 Bru over Glomma
 • E134 Oslofjordforbindelsen (tidligere riksvei 23)
 • E134 Dagslett-kryss E18
 • E134 Saggrenda-Elgsjø
 • E16 Nymoen-Eggemoen
 • Riksvei 4 Oslo nord-Mjøsbrua
 • E18 Ramstadsletta-Slependen
 • Riksvei 22 Hafslund-Dondern
 • E16 Slomarka-Herbergåsen-Nybakk

Innlandet:

 • Riksvei 4 Oslo nord-Mjøsbrua
 • Riksvei 25 Løten-Hamar
 • E16 Fagernes S-Hande
Tett trafikk på E18 gjennom Oslo ved innkjøringen til Festningstunnelen før videreføringen under Bjørvika/Operatunnelen ble åpnet.
Les også

Vegvesenet: Venter påskekø på disse stedene

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.