OLJE OG GASS

Disse 5 feltene slipper ut minst på sokkelen

Per produsert enhet.

Ormen Lange gassfelt er et av feltene på norsk sokkel med lavest utslipp av CO2 per produsert enhet.
Ormen Lange gassfelt er et av feltene på norsk sokkel med lavest utslipp av CO2 per produsert enhet. Bilde: Shell

Om undersøkelsen

  • Oppgaven analyserer CO2 utslipp og utslippsintensitet fra 43 olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel i tidsperioden 1997 – 2012.
  • Utslippstall er hentet fra Miljødirektoratet og produksjonstall er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
  • For felter som er knyttet sammen, er produksjons- og utslippstall summert.
  • Teknisk Ukeblad har fjernet feltene som ikke lenger er i produksjon fra oversikten.
  • Oljefelt er definert som felt der olje utgjør størst andel av produksjonen. Gassfelt er definert som felt der gass utgjør størst andel av produksjonen.

Kilde: På vei mot en renere fremtid: en studie av CO2 utslipp på norsk kontinentalsokkel, Ekaterina Gavenas

Gassfeltene er de reneste på sokkelen, dersom man ser på utslipp av CO2 per produsert enhet.

Feltene med lavest utslipp per produsert enhet er Troll I, Ormen Lange, Snøhvit, Kvitebjørn samt oljefeltet Grane.

Les også: Disse 5 feltene slipper ut mest på sokkelen

Oljefelt i halefasen verst

I går omtalte Teknisk Ukeblad en ny studie som viser at det er store forskjeller i hvor mye CO2 som slippes ut per produsert fat olje eller kubikkmeter gass mellom feltene på norsk sokkel.

Undersøkelsen viser at oljefelt i den såkalte halefasen, der mest mulig av de gjenværende ressursene skal hentes ut, er de mest forurensende.

Tallmaterialet kommer frem i en fersk masteroppgave av Ekaterina Gavenas ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås

Professor Knut Einar Rosendahl, som har veiledet oppgaven, mener funnene bidrar til å nyansere påstandene om at norsk olje- og gassproduksjon er verdens reneste.

– Ser man på hele sokkelen, så ligger den godt under gjennomsnittet på verdensbasis. Men det er viktig å få frem at det er store variasjoner i utslipp per produsert enhet mellom feltene, sier han.

Les også: Her er 10 triks Statoil bruker for å virke miljøvennlige

Ikke bare elektrifisering

I oppgaven er utslippene fra norske felt i perioden 1997 til 2012 undersøkt. De tre feltene som har lavest utslipp per produsert enhet er alle elektrifiserte.

Men selv om man ser bort fra de elektrifiserte feltene, så har gassfeltene fremdeles lavest utslipp per produsert enhet.

– Selv om vi holder de elektrifiserte feltene utenfor analysen, er det fremdeles slik at feltene med størst andel gass har lavere utslipp, sier Rosendahl.

Han forteller også at uten de elektrifiserte feltene på sokkelen, ville snittallene for utslipp per produsert enhet på sokkelen sett helt annerledes ut.

– De elektrifiserte feltene trekker gjennomsnittstallene for en god del ned, sier Rosendahl.

Utslipp per produsert enhet
Utslipp per produsert enhet Grafikk: Kjersti Magnussen

Les også:

Elektrifiseringen har gitt obs-varsel på Norge

Nå skal de finne ut hvor mye tid oljebransjen sløser bort

Statoil vil lete enda lenger nord på sokkelen