Disko til havs

Ved å bruke en spesiell frekvens innen det ultrafiolette spekteret av lys – såkalt blacklight – kjent fra blant annet diskoteker, kan mannskaper på havet lettere oppdage flytende objekter i dårlig vær med det blotte øyet.

Bruk av ultrafiolett søkelys om bord på fartøyer kan være til stor hjelp sikten til havs er dårlig. I mange havområder er det tett med fartøyer, oljeinstallasjoner eller andre objekter, og det gjør navigasjonen vanskelig.

I tillegg er disse havområdene ofte preget av vær med svært dårlig sikt. Årsaken er at lyset gir fluoriserende reflekser når det treffer forskjellige objekter.

Dette kan være til stor hjelp ved søk etter mann-over-bord eller ved oljeutslipp.

Det ultrafiolette søkelyset kan installeres på alle slags fartøyer og har en rekkevidde på rundt to kilometer

Les mer om: