Dieselbiler bidrar til 9000 dødsfall

Dieselbiler bidrar til 9000 dødsfall
Svevestøv er like usynlig som stråling, men får langt mindre oppmerksomhet. Bilde: colourbox.com

Folkehelseinstituttet føler de taler for døve ører når de advarer mot økt bruk av dieselbiler.

Hovedsaken: Fossil energi tar flest liv

For tidlig død

Innånding av forurensede partikler fra luften er helseskadelig, og forurenset storbyluft forårsaker for tidlig død hos 9 000 kronisk syke mennesker i Norden hvert år, ifølge en publikasjon utgitt av Nordisk Ministerråd.

En av årsakene til dårligere luftkvalitet og økte svevestøvkonsentrasjoner i byene er den kraftige økningen i antall dieselbiler. Myndighetenes avgiftslette har bidratt til at tre av fire biler nå har dieselmotor. I 2005 var tallet under 40 prosent.Seniorforsker Marit Låg i Folkehelseinstituttet
KUN KLIMA: Vi forsøker å nå fram med informasjon om helseeffekter av dieselbiler, en klimaet tar fokuset, sier seniorforsker Marit Låg ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet

Klima

Folkehelseinstituttet er bekymret for ensidig satsing på klima.

– Folk kjøper dieselbiler i dag i den tro at de er veldig miljøbevisste. Vi har prøvd å få ut informasjon om de negative helseeffektene, men klimaet har større fokus enn lokal luftforurensing, sier Marit Låg i Folkehelseinstituttet.Ble ikke spurt

FHI gir vanligvis råd til myndighetene ved innføring av tiltak som kan påvirke folkehelsen. Men instituttet ble ikke spurt da avgiftspolitikken ble endret for å stimulere til kjøp av biler med lavt CO2-utslipp.

– Vi blir ofte tatt med på råd, men akkurat i dette spørsmålet ble vi ikke spurt, sier Låg.Vil begrense

FHI mener det gjenstår å se om innføring av partikkelfilter på dieselbiler er nok for å gi en tilstrekkelig bedring av luftkvaliteten.

– De som allerede har luftveisproblemer blir sykere og dør før tiden, og det har også konsekvenser for de med hjerte- og karlidelser, sier Låg.

Les mer om: