MOTOR

Diesel vil holde seg dyrere enn bensin

Mars 2008: For første gang er diesel dyrerer enn bensin. Statoil-stasjon på Majorstua, Oslo 14. mars 2008.
Mars 2008: For første gang er diesel dyrerer enn bensin. Statoil-stasjon på Majorstua, Oslo 14. mars 2008.Bilde: Leif Hamnes

Slik bygges drivstoffprisen opp

* Internasjonal produktkostnad, eller oljeselskapenes kostpris, blir bestemt på verdensmarkedet. Selskapene kjøper bensin/diesel der det er billigst, fra raffinerier i Norge eller utlandet.

* Bruttoavansen dekker oljeselskapenes og bensinforhandlernes kostnader til lagring, transport og markedsføring samt fortjeneste.

* Drivstoffavgiften utgjør fra 1. juli 4,33 kroner per liter bensin, og 3,40 kroner per liter diesel.

* CO 2-avgiften er på henholdsvis 55 øre (diesel) og 82 øre (bensin) per liter.

* Merverdiavgiften er 25 prosent av summen av de andre faktorene.

Dette påvirker prisen:

* Råoljeprisen styres av tilbud og etterspørsel. Politisk uro og forventninger om endringer i oljemarkedet kan gi store utslag.

* Raffinerikapasiteten kan endre seg, for eksempel dersom raffinerier er ute av produksjon pga. vedlikehold eller ulykker. Tilbudet reduseres, prisen stiger.

* Enkelte sesongsvingninger pleier å gjenta seg. Bensinprisen går opp om sommeren og ned om vinteren grunnet mye bilkjøring om sommeren. Diesel og andre lettprodukter har pleid å ha motsatt utvikling pga. oppvarmingsbruk om vinteren.

(Kilder: Norsk Petroleumsinstitutt, NAF)

Dette påvirket sommerprisene:

* Råoljeprisen doblet seg på verdensmarkedet det siste året, blant annet på grunn av spekulanter, til rekordnivået på over 130 dollar fatet.

* Raffineriene klarte samtidig ikke (og sliter fortsatt med) å levere spesielt diesel til stadig tørstere forbrukere. Eksporten til Europa har avtatt, både fra Russland og USA. Samtidig kjøpte Kina inn store kvanta for å fylle lagrene før OL.

* Forventningene til den årvisse «kjøresesongen» sommerstid gjør at oljeselskapene fyller lagrene sine, noe som også i år bidro til en pristopp på våren/forsommeren.

Dieselbileiere kunne for ikke mange månedene siden glede seg over at drivstoffprisen for deres kjøretøy lå omtrent en krone under vanlig bensinpris.

Les også: Derfor øker dieselprisen mest

Den tiden er forbi, og slik vil det holde seg en god stund, ifølge analytikere Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) har snakket med.

Diesel på topp

– En hovedforklaring på prisforskjellen er en kombinasjon av mye sterkere etterspørsel etter diesel og en forholdsvis svakere etterspørsel etter bensin, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DnB NOR Markets.

Han forklarer det med endringer på verdensmarkedet. Heller ikke Sandrine Tørstad i StatoilHydro tror prisbildet vi nå har vil endre seg, verken på kort eller litt lengre sikt.

– Det går fortsatt mot stadig flere dieselbiler, både privatbiler og i kommersiell transportvirksomhet. Særlig i Europa og Asia. I USA er bensin riktignok fortsatt ganske enerådende blant privatbilistene, men amerikanerne kjører til gjengjeld mindre bil nå enn før, sier Tørstad.

Jordskjelv og kulde

Naturfenomener verden over har bidratt til å tappe norske dieselkjøperes lommebøker, påpeker begge ekspertene.

I Kina rammet jordskjelvet i mai deler av kraftforsyningen, etter en fra før kald vinter. Strømmen måtte produseres ved hjelp av mobile, dieseldrevne aggregater. Sør-Amerika har opplevd svikt i leveransene av naturgass, noe som ga samme utvikling som i Kina.

Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt hvordan dieselprisen i tillegg påvirkes av manglende global raffinerikapasitet for lettprodukter, som diesel og fyringsolje.

– Går vi mot en kald vinter på den nordlige halvkule, med økt behov for oppvarming, vil dieselmarkedet holde seg sterkt. Flere land har lave lagre av fyringsolje, sier Torbjørn Kjus til ANB.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.