KARRIERELONN

Dette tjener sivilingeniørene

Dag Yngve Dahle
10. des. 2007 - 08:58

Teknas årlige lønnsstatistikk tallfester hvor mye høyere lønnsnivået er i næringslivet enn i offentlig sektor.

Dette tjener Tekna-medlemmene

Øker med årene

Tekna-medlemmer som var ferdig utdannet i 2006, tjente 1. september 2007 vel 409.000 kroner i privat sektor. I staten var gjennomsnittslønna vel 349.000 kroner, mens lønna i kommunesektoren var 369.000 kroner.

Differansen mellom offentlig og privat sektor er altså rundt 50.000 kroner.

Les også:

Tallene viser at differansen stiger med ansienniteten. Tekna-medlemmer med fem års ansiennitet tjener cirka 126 000 kroner mer per år i privat sektor enn i stat og kommune.

For dem med ti års ansiennitet er forskjellen henholdsvis 172 000 og 179 000 kroner, mens gapet øker til henholdsvis 240.000 og 250.000 kroner for dem som har 19–21 års ansiennitet.

– Differansen blir fort høy. Det går ikke mange årene før forskjellen i årslønn er på 100.000 kroner. Ansatte i privat sektor har en brattere lønnskurve enn kollegene i offentlig sektor. Et større innslag av lokale forhandlinger og flere stillingsopprykk bidrar til det, sier Øyvind Haldorsen, utreder i Teknas samfunnspolitiske seksjon. .

Høytlønt

Bakgrunnen for resultatene er svar fra vel 24.000 Tekna-medlemmer. 78 prosent av disse er utdannet sivilingeniør / master i teknologi.

Tekna-medlemmene har til smør på brødet. Kontrasten til den gjennomsnittlige Ola nordmann er markant.

Ifølge Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU) er gjennomsnittslønna for alle norske arbeidstakere nå 360.500 kroner (per årsverk).

Dette er lønna til ferske Tekna-medlemmer med kun ett års ansiennitet i yrket.

Satt på spissen: Nordmenns gjennomsnittslønn er begynnerlønna til sivilingeniører.

Dette tjener Tekna-medlemmene

Her tjener du best