SAMFERDSEL

Dette systemet blir påbudt i alle norske biler

Innføres om to år.

 Ecall gjør biler i stand til å automatisk kommunisere med nødsentralen.
Ecall gjør biler i stand til å automatisk kommunisere med nødsentralen. Bilde: EU-kommisjonen
6. aug. 2015 - 13:45

For å redusere antall hardt skadde og drepte i trafikken valgte EU i fjor å sette krav til alarmløsningen eCall i alle biler.

I sommer ble det klart at denne loven også vil omfatte EØS-landene, og dermed Norge.

Automatisk varsling

eCall-tjenesten er et system for automatisk varsling av en ulykke fra kjøretøyet til en alarmsentral.

– Ved en ulykke vil det automatisk kunne overføres et standardisert datasett med opplysninger om ulykken som tidspunkt, lokalisering og kjøretøyets posisjon til nødnummeret samtidig som en taleforbindelse etableres mellom kjøretøyet og nødsentralen, sier Grete Mathisrud, senoirrådgiver i Samferdselsdepartementets fagavdeling for vei- og trafikksikkerhet til Teknisk Ukeblad.

eCall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet.

På denne måten skal antall drepte og hardt skadde i trafikkulykker reduseres, ved at de involverte i ulykker får raskere hjelp enn i dag, ifølge fagavdelingen.

Les også: Nytt EU-direktiv skal gjøre bilparken grønnere

Skal redusere dødsfall

I EUs konsekvensanalyse som følger eCall-initiativet er det beregnet mellom en og ti prosent reduksjon i dødsfall, og mellom to og 15 prosent reduksjon i alvorlige skader når systemet trår i kraft.

Det forventes også at systemet vil gi reduserte trafikkavviklingskostnader, bedre sikkerhet for redningstjenester og reduserte kostnader til SOS-infrastruktur.

– Det er trolig ved møte- og singelulykker utenfor tettbygd strøk i Norge at eCall-tjenesten vil være mest effektivt for tidlige varsling av ulykker. Kort responstid og god kvalitet på tjenesten somnødetatene gir er derfor av avgjørende betydning for overlevelse eller reduksjon av varig trafikkskadde, sier Mathisrud.

Og legger til at eCall tiltaket er et tiltak som kan bidra til å nå regjeringens mål om å halvere antall skadde og drepte i vegtrafikken innen 2023.

Ny EU-lov: Norge kan trenge 24.000 flere elbilladere på seks år

Dyrere EU-kontroll

Kravet om tjenesten vil ikke ha tilbakevirkende kraft, og kommer kun til å gjelde nye biler.

Det arbeides likevel med en løsning som kan ettermonteres i eldre biler for å bedre trafikksikkerheten.

Siden medlemsstatene er forpliktet til å sikre at kostnadene ved håndtering av eCall-anrop ikke belastes brukerne av tjenesten, skal innføringen av systemet i utgangspunktet ikke føre til økte kostnader for norske bilister.

Noe økte kostnader blir det trolig likevel.

– Funksjonstest av systemet vil kreve spesielt elektronisk testutstyr som kan øke kostnader ved periodisk kontroll. Disse kostnader vil kunne bli belastet sluttbruker, sier Mathisrud.

Les også: Årlig stikker utlendinger fra 34 millioner i bompenger

Jobber med saken

EØS-komiteens gjorde vedtak om dette 10. juli men saken krever lovendring.

Regjeringen vil fremme forslag om dette til Stortinget i høst.

Formålet er å ha alt på plass høsten 2017.

Siden det ikke skal være mulig å spore eller overvåke kjøretøy som er utstyrt med eCall, da systemet ikke sender ut signaler før det aktiveres i forbindelse med en ulykke eller dersom nødmeldingen blir utløst manuelt, skal det ikke være i strid med norsk personvern.

Les også: Ny EU-lov kan koste norske bileiere dyrt

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.