DIGITALISERING AV BYGGEBRANSJEN

Dette er hemmeligheten bak effektivisering av byggebransjen

Kun 17 prosent av selskapene oppgir at de bruker den, viser ny undersøkelse.

Digitalisering er det aller viktigste verktøyet for å oppnå bedre effektivitet i byggebransjen, ifølge bransjen selv.
Digitalisering er det aller viktigste verktøyet for å oppnå bedre effektivitet i byggebransjen, ifølge bransjen selv. (Bilde: Mari Gisvold Garathun)

Kun 17 prosent av selskapene oppgir at de bruker den, viser ny undersøkelse.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Man ser stadig nye eksempler på digitalisering av byggebransjen, og i en ny undersøkelse gjennomført av svenske IFS kommer det frem at bransjen selv har stor tro på effekten av digitalisering. 

Hele 44 prosent av de spurte byggselskapene i undersøkelsen mener digitalisering er det aller viktigste for å oppnå bedre effektivitet i bransjen.

Men kun 17 prosent forteller at de bruker dataanalyseverktøy, til tross for at rapporten konkluderer med at dette er hemmeligheten til suksess for de som gjør det best. 

Stort potensiale 

Undersøkelsen har tatt for seg 150 ulike byggselskaper i USA, Canada, England, Sverige, Tyskland, Frankrike, Kina, Japan, Australia, Norge, Danmark, Nederland, Spania, Polen og India. 

38 av selskapene er norske aktører.

46 prosent av de spurte i undersøkelsen mener prosjektsstyringsverktøy er det området som har størst potensial til å bidra med effektivisering.

– Det vi ser er at byggebransjen ligger langt fremme når det kommer til bruk av digitale løsninger som BIM, 3D og VR, men at de ligger etter en del andre bransjer når det kommer til interne digitale prosesser innen transaksjonsflyt, bestillinger, logistikk, prosjektstyring og kostnadsstyring, sier Magne Halvorsen, som har gjennomført undersøkelsen i IFS.

Trenger standardisering

At bransjen fremdeles har et godt stykke å gå på digitaliseringsfronten, bekreftes til en viss grad av bransjen selv. I undersøkelsen kommer det frem at kun 21 prosent av de største byggfirmaene anser seg selv som heldigitaliserte. 

En av utfordringene Halvorsen har kommet frem til at bransjen har, gjennom arbeidet med undersøkelsen, er manglende standardisering av løsninger og interne prosesser. 

Han viser til olje- og gassnæringen som har gode systemer som brukes på tvers av selskaper. 

– I byggebransjen er det alt for mange ulike plattformer, noe som gjør det vanskelig for ulike aktører i bransjen å samhandle på en god og effektiv måte, sier han. 

En vei å gå 

Ett av byggeselskapene her i landet som har satset mye på digitalisering er Skanska Norge. 

Direktør for digitalisering, Jo Mortensen, sier både selskapet og bransjen har et godt stykke igjen for å bli heldigitale, men at de jobber aktivt med saken.

– Digitalisering som verktøy har gått fra å være ganske lite til å bli er stadig viktigere virkemiddel, både hos oss og bransjen for øvrig, sier han. 

I likhet med Halvorsen erkjenner Mortensen at bransjen har en stor jobb foran seg når det kommer til implementering av digitale løsninger og standardisering av løsningene innad i bransjen. 

– Det å implementere de digitale løsningene riktig i en prosjektbasert bransje som den vi jobber i, er en vanskelig øvelse. Alle kan kjøpe programvare og digitale løsninger, men å implementere det i 200 prosjekter og få effekten ut av de prosjektene er den store jobben. Så mye av det vi jobber med rundt digitalisering for tiden handler om nettopp dette, sier han. 

Digitalisering av verdikjeden

Skanska har tidligere vært ute og presentert ambisjoner om at alle prosesser som i dag finnes på papir skal være digitale innen 2020. 

Størrelse på selskapene ser ut til å ha stor betydning for graden av digitalisering, viser undersøkelsen fra IFS.
Størrelse på selskapene ser ut til å ha stor betydning for graden av digitalisering, viser undersøkelsen fra IFS. Bilde: IFS

– Det er snakk om å gjøre alle interne prosesser heldigitale fra ende til annen, utdyper Mortensen. 

Han understreker likevel at det å gjøre egne prosesser digitale bare er en del av jobben bransjen står foran. 

– Vi må være med å digitalisere hele verdikjeden, og sørge for god samhandling på tvers av aktører hele veien. Det holder ikke at vi er digitale om ikke entreprenørene og leverandørene vi jobber sammen med kan benytte seg av de samme systemene, sier han. 

Roser norske myndigheter

Når det kommer til digitalisering i byggebransjen, mener imidlertid direktør Sverre Tiltnes i Bygg21, at de norske selskapene ligger svært godt an sammenliknet med andre land. 

– Vi er helt sikre på at de ledende norske aktørene ligger helt i teten når det kommer til digitalisering og begynner allerede å se gode effekter av digitaliseringen her i landet, sier han. 

Tiltnes roser norske myndigheter for at bransjen her til lands er så framoverlent.

– Myndighetene her i landet har endret vilkårene de siste årene og er i gang med å digitalisere både byggesaker, plansaker og offentlig registre, sier han. 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå