OLJE OG GASS

Dette er fremtidens oljesluk

Lang vei til det fornybare transportsamfunnet, ifølge energibyråer.

Bilde: Kjersti Magnussen
2. mars 2015 - 06:00

Verdens største oljeforbrukere

Tallene for 2014 er fremdeles ikke klare, men dette er verdens 15 største oljeforbrukere i 2013 ifølge EIA (daglig forbruk):

1. USA 18,9 millioner fat

2. Kina 10,3 millioner fat

3. Japan 4,5 millioner fat

4. Russland 3,5 millioner fat

5. India 3,5 millioner fat

6. Brasil 2,9 millioner fat

7. Saudi Arabia 2,9 millioner fat

8. Canada 2,4 millioner fat

9. Tyskland 2,4 millioner fat

10. Sør-Korea 2,3 millioner fat

11. Mexico 2 millioner fat

12. Iran 1,8 millioner fat

13. Frankrike 1,7 millioner fat

14. Indonesia 1,6 millioner fat

15. Storbritannia 1,5 millioner fat

Scenario: I 2040 har antall passasjerbiler i verden bikket 2,1 milliarder– mer enn en dobling av dagens bilpark.

Særlig har middelklasseutviklingen og velstandsøkningen i asiatiske utviklingsland gjort at behovet for privattransport har skutt i været. Allerede i 2026 har disse landene passert OECD-landene i antall biler.

Både på kort og lang sikt kommer dette til å gjøre at transportsektoren trenger mer olje, på tross av at oljebruken per kjøretøy går ned på grunn av energieffektivisering.

Allerede i dag går over 50 prosent av oljeproduksjonen til denne sektoren, og i 2040 vil etterspørselen etter olje være på 111 millioner fat olje om dagen – opp 21 millioner fat fra i dag.

Les også: Her ser du hvorfor oljeprisen faller  

Mest bensin og diesel

Bare i utviklingsland vil økningen være på omkring én milliard biler, og av den totale økningen vil hele 68 prosent være fra asiatiske utviklingsland. Kina vil alene stå for en økning på hele 470 millioner passasjerbiler.

Og hva slags drivstoff vil bilene bruke? I stor grad bensin og diesel, slik som i dag. 91 prosent av alle passasjerbiler vil fortsatt gå på bensin og diesel. I dag er tallet 97 prosent.

Tallene i scenarioet over er hentet fra rapporten World Oil Outlook 2014 – laget av organisasjonen for oljeproduserende land (OPEC).

– Biler med alternativt drivstoff, som naturgass, kommer kun til å påvirke etterspørselen etter olje i et begrenset omfang, heter det i OPEC-rapporten.

Les også: I USA får man nå bensin til mindre enn en tredel av prisen i Norge

OPEC: Etterspørselen øker

Om tallmaterialet fra rapporten er tolket i beste mening for oljeindustrien er selvfølgelig en mulighet. En annen organisasjon – International Energy Agency (IEA) – regner for eksempel med at man først passerer to milliarder passasjerbiler i 2050.

Like fullt: Økningen av biler globalt har svært mye å si for produksjonsnivået av olje. Selv om stadig flere bilprodusenter utvikler biler som bruker fornybare energikilder, som Tesla, Leaf og Buddy, kan det synes å være lang vei til det fornybare transportsamfunnet.

– Gigantisk skattekutt

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB peker på noen faktorer som gjør at verden forbruker mer olje.

– Årsaken til bedre etterspørselsvekst er både at lavere priser stimulerer til mer etterspørsel i både USA og Kina. Det blir mer bilkjøring, de kjøper mer bensintørste biler og opplever bedre bilsalg totalt sett, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Lavere oljepriser er i seg selv er også er en stor stimulans til bedre økonomisk vekst globalt. Forskjellen på 110 dollar og 65 dollar oljepris er 1500 milliarder dollar lavere kostnad for verdens oljekonsumenter, som kan sammenlignes med et slags gigantisk skattekutt, sier Kjus.

Les også: Nå skal bensinmotoren bli mye bedre

Saltvedt: Overraskelser kommer

Mens en rekke av bruksområdene for olje i større grad kan byttes ut med alternative energikilder, har transportsektoren stort sett aldri hatt noen tung konkurranse. Det samme gjelder i og for seg også for petrokjemisk sektor.

Analytiker hos Nordea Markets, Thina Margrethe Saltvedt, sier til Teknisk Ukeblad at det fortsatt er etterspørselsvekst etter olje. Likevel tror hun på en stor omlegging av transportsektoren.

Hun mener denne omleggingen vil komme raskere og mer overraskende enn mange har sett for seg.

– Skiftet fra olje til annet drivstoff kommer til å gå raskere enn hva for eksempel IEA og andre byråer ser for seg. Det er noe med at det er vanskelig å se for seg de teknologiske skiftene som kommer, slik som med skiferolje og skifergass, sier hun.

– Jeg tror vi kan få lignende overraskelser på transportsiden, legger hun til.

Les også: – Skiferoljerevolusjon er den største overraskelsen i oljehistorien

Revolusjonen kan være i gang

Den globale bilparken kommer til å være mer enn fordoblet innen 2040, ifølge OPEC. Kjersti Magnussen
Saltvedt er tydelig på at det er transportsektoren som i stor grad er driveren på oljeetterspørselen.

– Av globalt oljeforbruk går rundt 56 prosent til transport. Siden transport og petrokjemi er de to områdene der olje ikke har hatt noen konkurranse tidligere, er denne andelen forventet å øke fremover, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Blant annet mener Saltvedt at hun kan se konturene av teknologiske nyvinninger og peker på at vi muligens er inne i startfasen på en revolusjon allerede nå.

– For bare noen år siden var en elbil en liten Buddy som kunne gå én kilometer og som tok en halv dag å lade opp. Det er klart at dette ikke er noe alternativ. Men så ser vi nå at Tesla-salget har eksplodert her, sier hun.

Kulere og raskere elbiler

– Og når elbilene blir kulere, går raskere og tar kortere tid å fylle opp, så blir ganske annerledes, sier hun.

Saltvedt understreker at man nå kun er i startfasen og at det ikke er sikkert at elbilen er så grønn og ren akkurat nå.

– Men den har stort potensiale. På samme måte har grønn energi som sol og vind stort potensiale, der det er mulig med kraftig fall i produksjonskostnader – også uten subsidier – noe oljesektoren ikke har. Tvert i mot har vi sett det motsatte, med økte kostnader, sier hun.

Les også: Oljekrisen er en enestående anledning til å bygge veier og jernbaner

Stor vekst

Tall fra amerikanske Energy Information Administraion (EIA) viser at etterspørselsveksten på kort sikt – frem til 2016 – blir like i overkant av to prosent. Som grafikken vår viser er det spesielt tre regioner som peker seg ut på global basis: Midtøsten, Kina og Australasia.

Det gjennomgående temaet for hver region er vekst i bilparken, som igjen betyr økt bensinbruk. Her er noen av trendene:

  • Kina

Det kommer til å være mer enn 2,1 milliarder biler i verden i 2040. I OECD-land er andelen relativt liten, med 130 millioner biler i økning.

Den største veksten i antall biler vil være i Kina der det øker med 470 millioner mellom 2011 og 2040. Kina går fra 54 biler per 1000 innbyggere i 2011 til mer enn 380 per 1000 innbyggere i 2040.

  • Sentral-Asia

Passasjerbiler kommer til å øke sterkt i utviklingsland frem mot 2040, med mer enn én milliard ekstra biler i løpet av perioden. I 2026 kommer det til å være flere biler i utviklingsland enn i OECD.

I perioden 2011-2040 vil 68 prosent av økningen i biler være i utviklingsland i Asia.

  • Midtøsten/Saudi-Arabia

I følge EIA er Saudi Arabia den største forbrukeren av petroleum i Midtøsten, spesielt når det gjelder bensin til transport og råolje til strømproduksjon. Høye oljepriser i fjor fikk landet til å gi store bensinsubsidier, noe som gjorde at befolkningen økte forbruket kraftig.

De siste tilgjengelige tallene fra EIA viser at Saudi Arabia brukte 2,9 millioner fat olje hver dag i 2013, som er omtrent dobbelt så mye som i år 2000.

Les også: Disse oljefeltene er størst i verden

Transportsektoren er sentral

Nordea-analytiker Saltvedt sier at dersom det kommer en stor omveltning av transportsektoren, vil det ha svært mye å si for verdens oljeproduserende land.

Hun mener det fremover kommer til å bli viktigere å se helhetlig på risikoen i de forskjellige prosjektene.

– Mye av denne debatten om stranded assets bygger jo på om oljeselskapene tar innover seg forskjellige risikofaktorer som kan bidra til et annet inntjeningspotensiale.

Hadde du turt å gå inn i et oljeprosjekt i dag som har 50 års horisont?

– Jeg hadde turt det med Johan Sverdrup. Men jeg hadde ikke turt i Barentshavet.

Les flere nyheter om oljeprisen her.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.