BYGG

Dette er et alternativ til Bastøferga

Sivilarkitekt Jonathan Parker mener FjordTuben er den beste og billigste måten å frakte folk, biler og bane mellom Moss og Horten.
Sivilarkitekt Jonathan Parker mener FjordTuben er den beste og billigste måten å frakte folk, biler og bane mellom Moss og Horten. Bilde: Illustrasjon: Shaping colour AS
14. sep. 2013 - 10:28

Statens vegvesen er i ferd med å utrede den mest effektive og miljøvennlige måten å komme seg over Oslofjorden på. Utgangspunktet har vært å vurdere alternativene bru, tunnel eller et bedre ferjetilbud.

Sivilarkitekt Jonathan Parker, mener imidlertid at flytetunnel, også kalt rørbru, er den beste løsningen på strekningen Horten - Moss.

Les også: Disse gigantbruene skal gjøre fjordene fergefrie

For bil og bane

– En rørbru vil gjøre det mulig for både biler, jernbane, syklister og gående å passere fjordkryssingen, sier Parker.

I et brev til Samferdselsdepartementet ber han departementet igangsette en mulighetsanalyse for rørbru i Oslofjorden.

Parkers forslag, som går under navnet FjordTuben, inneholder firefelts motorvei, dobbeltsporet jernbane, tofelts gang- og sykkelsti, samt rømningsveier.

– Vegvesenet har foreløpig antydet at en trygg forbindelse med tog mellom Moss og Horten er utilrådelig med vanlig bro eller tunnel. En rørbru er ikke utsatt for kollisjoner, hindrer ikke skipstrafikk og har akseptable stigningsforhold for tog, forklarer Parker.

Forslaget går ut på at tunnelen sideforankres i grunnfjellet, og bæres av vannets oppdrift.

Les også: Denne brua blir den første av sin sort

Kan brukes langs E39

Det er ikke første gang en rørbru er foreslått i Norge. Men Parkers forslag skiller seg noe fra den tidligere foreslåtte rørbrua i Sognefjorden langs E39.

– Rørbrua i Sognefjorden bæres av flytepontonger på overflaten og er lagt i en horisontal bue for å motvirke tidevannstrømninger. Dette trengs fordi det er fire ganger større tidevannsforskjell enn i Oslofjorden. Sognefjorden er også opp til 1250 meter dyp og sideforankring er derfor utelukket. I følge mulighetsanalysen bør rette tunneler med sideforankring tilsvarende FjordTuben benyttes for fjorder med dybder mindre enn 400 meter, sier han.

Parker mener derfor at FjordTuben kan være aktuell for mange samferdselstraseer i Norge, langs E39, i Oslofjorden og ellers. For å avklare dette må Samferdselsdepartementet bestille en mulighetsanalyse.

– Bruken av FjordTuben gjør det mulig å tilrettelegge for fremtidig lyntog, og utvidelse av E39 til firefeltsvei i dag, uten vesentlige tilleggskostnader. FjordTuben kan også være aktuell å bruke på fjordkryssinger lenger nord, og i resten av landet, sier han.

Parker viser til en detaljert sammenlikning av Fjordtuben med mulighetsanalysen for rørbru langs E39.

Les også: Roterende bru slipper båter forbi

En tredel av avstanden

I Oslofjorden mener Parker en forbindelse mellom Moss og Horten er et mye bedre alternativ enn dagens forbindelse mellom Drøbak og Drammen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Avstanden mellom E6 og E18 og baneanlegg ved Moss og Horten er kun 15 kilometer, mot drøye 45 kilometer mellom eksisterende vei- og baneanlegg over Hurumlandet, sier han.

Parker mener den forkortede avstanden vil ha mye å si både for bruken av forbindelsen og for utbyggingskostnader.

– Reduksjon medfører besparelser i for eksempel jernbaneteknologi. På min løsning blir det kun en tredel av den kostnaden, sier han.

Vurderer rørbru

Prosjektleder for utredningen av ny Oslofjordkrysning, Anders Jordbakke, sier rørbru er et av alternativene Statens vegvesen vurderer.

– Vi ser på ulike prinsippløsninger for å redusere Oslofjorden som barriere for transport. Blant alternativene er både bru, rørbru, tunnel og et bedre ferjetilbud, sier han.

Jordbakke sier korridor for kryssingen ikke er valgt, men utelukker ikke Moss - Horten.

– Korridor mellom Moss og Horten er interessant fordi fjorden er relativt smal i det området. Vi ser på muligheten for å bygge både tunnel, bru og rørbru der, sier han.

Jordbakke bekrefter at rørbru også er et av alternativene som vurderes langs E39.

– Men siden rørbruer aldri før har blitt bygget finnes det ikke noe erfaringer fra denne type konstruksjon. Når noe aldri har vært bygget før er det en usikkerhet i det, sier han.

Les også: Her har de brukt over 20 år på 9 kilometer tunnel

Stor trafikkvekst

Børre Jacobsen, ordfører i Horten, er positiv til en fast forbindelse mellom Horten og Moss.

– Vi har et veldig gammelt vedtak om at vi skal fortsette med ferjedrift her. Men etter at det ble satt, har det kommet mange nye forutsetninger som gjør at jeg tror det er lurt å se på saken på nytt. Jeg både ønsker og tror at en fast forbindelse vil være best for utviklingen her nede, sier han.

Jacobsen viser til at biltrafikken de neste ti årene er forventet å øke fra 1,7 til tre millioner biler årlig.

– Det vil skape store trafikale problemer for oss om vi ikke ser på nye løsninger, sier han.

Skeptisk til plassering

Jacobsen er derimot skeptisk til Parkers traseforslag.

– Forslaget som er lagt frem av Parker løser trafikkproblemet her, men det vil gi oss andre utfordringer i forhold til plasseringen av tunnelåpningen. Parker har tegnet inngangen til tunnelen midt i Horten sentrum. Det ville ikke vært aktuelt for oss i Horten. Men forslaget ellers synes jeg vi bør se nærmere på, sier han.

Les også:

Skal bygge fjellheis rett fra togstasjonen

Hardangerbrua blir første norske bru med støtdemper  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.