Dette bygget skal gjøre byggebransjen mer miljøvennlig

Nytt laboratorium på NTNU.

Dette bygget skal gjøre byggebransjen mer miljøvennlig
Nullutslippslaboratoriet på Gløshaugen skal forhåpentligvis stå ferdig i 2019. Bilde: Snøhetta

Tidligere i år presenterte regjeringen forslag til nye energikrav, som skal gi mer klimavennlige bygg som sparer miljøet og naturen for fremtidens generasjoner.

For å gå lenger enn forskriftskravene, og finne nye og bedre løsninger til hvordan man kan bygge energieffektivt, har Norges forskningsråd nå bevilget 63 millioner kroner til oppføringen av et nytt nullutslippslaboratorium.

Stort potensiale

Det nye laboratoriet skal føres opp på Gløshaugen i Trondheim, ved de Byggtekniske laboratoriene.

Det oppføres i samarbeid mellom Forskningssenteret Zero Emission Building (ZEB), NTNU og Sintef. De to siste går tilsammen inn med 50 millioner kroner i egenfinansiering.

– Siden så mye som 40 prosent av all energi i Norge brukes i bygg, er det et stort potensial for å spare energi. Og selv om det har vært en stor utvikling i miljøvennlige og energieffektive bygg de siste årene, er det fremdeles mye som kan gjøres, sier Arild Gustavsen, senterleder i ZEB.

Og legger til at overgang til energieffektive bygg er blant de mest lønnsomme måtene å redusere utslipp av klimagasser på.

Les også: Kjøleanlegget klarte ikke jobben. Nå kjøles byggene av en kjempeisbit

Det første i Norge

Et nullutslippshus skal i løpet av sin levetid generere mer energi enn det bruker, det skal ikke bidra til klimagassutslipp mens det er i drift eller når materialene produseres og transporteres.

Laboratoriet vil bli det første i sitt slag i Norge, og være et laboratorium for å teste og utvikle nye materialer og løsninger, som samtidig er i full drift som kontor- og undervisningslokale.

– Laboratoriet vil blant annet brukes til å undersøke og forske på fasadeløsninger, ventilasjonssystemer, energifleksible bygninger og på hvordan de kan utveksle varme og kulde og elektrisk energi med nettet, forklarer Gustavsen.

Og legger til at bygget trolig vil gagne hele byggebransjen på sikt.

– Vi skal finne nye løsninger vi håper hele bransjen vil ha nytte av, som gjør fremtidens bygninger mer miljøvennlige enn dagens, sier han.

Varmepumpe-krangel endte i retten: Varmepumpe-krangel endte i retten: Dømt til å skru den av mellom klokken 19.00 og 07.00

Bruker og teknologi

Laboratoriet, som skal være på tilsammen 1800 kvadratmeter, skal gjøre det mulig å studere samspillet mellom bruker og teknologi, og skal bestå av både kontorplasser, undervisningsrom, fleksible tekniske rom og laboratorium.

Gustavsen forteller at bygget må være av en viss størrelse slik at det skal være mulig å få resultater som er representative for reelle kontorbygg. .

– Vi trenger et stort bygg slik at det er sammenliknbart med et kontorbygg. For å få generaliserbare resultater må det arbeide et visst antall mennesker der, sier han.

Les også: Ventilasjonen ble et mareritt for det nye skolebygget

Ny teknologi

Konsernsjef Unni Steinsmo i Sintef har store forventninger til det nye laboratoriet.

– Det nye laboratoriet gir oss muligheter for å utvikle ny teknologi som reduserer klimautslipp. Sammen med NTNU ønsker vi å skape arenaer for fremtidens løsninger sammen med næring og myndigheter, sier hun.

Dersom alt går etter planen, vil bygget være klart til å føres opp i 2017 og stå ferdig mot slutten av 2019.

Les også: Enova advarer: Slik må du ikke installere varmepumpen