Norsk sokkel har blitt mer utrygt og tegnene på at en storulykke kan skje begynner å bli mange. (Bilde: Statoil/Pteroleumstilsynet/Per-Ivar Nikolaisen/Eirik Helland Urke)
EKSTRA

Bak nyhetene

Det vil ikke være overraskende om det kommer en storulykke på norsk sokkel

Alle tegnene er der.

Norsk oljebransje er under et så sterkt press at det – dessverre – vil være lite overraskende om det kommer en storulykke på norsk sokkel i nærmeste fremtid.

Presset på bransjen kommer fra alle kanter – også der det ikke direkte har noe med storulykker og sikkerhet å gjøre.

Her kan klimarisiko, dårligere omdømme, masseoppsigelser og elendig nyrekruttering være eksempler.

Men det sterkeste presset kommer uansett fra en oljepris som er godt under halvparten av hva den pleide å være for bare et par år siden. Dette har hatt sine fordeler, men også sine helt klare utfordringer.

Forferdelig, ikke usannsynlig

Presset i bransjen oppleves ikke bare hos oljeselskapene, men også hos leverandører som nå sliter med å holde seg i live på grunn av lavere riggrater og generelt lavere aktivitet. Det sies at man ser tegn til bedring mot slutten av 2017. Kanskje inn i 2018.

Bli Ekstra-medlem og få tilgang til flere artikler hver uke

TU Total

Inkluderer TU Ekstra, Tek Ekstra og Digi Ekstra
20% rabatt på konferanser
Første måned gratis *
Månedlig
149,-
Årlig
1290,-
Prøv gratis

TU Ekstra

Få fem eksklusive artikler hver uke.
Første måned gratis *
Månedlig
99,-
Årlig
850,-
Prøv gratis
* Gjelder for månedlig medlemskap
** Gjelder for årlig medlemskap
Vilkår og bruksbetingelser
30 - 50% rabatt for NITO- og Tekna-medlemmer

Ønsker du en pakkepris for alle ansatte? Ta kontakt

Allerede medlem?