SAMFERDSEL

Det trengs et taktskifte for tungtransporten

Fossilfritt er ikke godt nok om vi skal nå våre klimamål. Da må det offentlige etterspørre nullutslipp.

Dersom kjøretøyprodusentene skal få farten opp, må både det offentlige og det private etterspørre klimavennlige kjøretøy og transporttjenester, skriver innleggsforfatterne.
Dersom kjøretøyprodusentene skal få farten opp, må både det offentlige og det private etterspørre klimavennlige kjøretøy og transporttjenester, skriver innleggsforfatterne. Foto: Torstein Bøe/NTB
Bjørn K. Haugland (CEO i Skift), Tone Wille (CEO i Posten), Jens Berge (CEO i Norwegian Hydrogen) og Bernt Reitan Jenssen (CEO i Ruter)
11. nov. 2021 - 15:00

Teknisk Ukeblads første intervju med Norges nye samferdselsminister (krever abonnement), Jon-Ivar Nygård, har skapt debatt om hvordan utslippene i norsk tungtransport kan kuttes. Det er veldig bra, for det er ingen tvil om at det trengs et taktskifte for tungtransporten når det kommer til kutt i klimautslipp. 

Vi er glade for at tungtransporten er noe av det første Nygård retter søkelyset mot i sin nye jobb. Men som mange andre er vi overrasket over hans tilsynelatende teknologiskepsis og hans ønske om at næringen også fremover skal baseres på diesel iblandet mer eller mindre klimavennlig biodrivstoff. Å fortsette å investere i gammeldags forbrenningsteknologi når reelle nullutslippsløsninger finnes, er ikke det taktskiftet tungtransporten trenger for å kutte klimautslipp. 

Samferdselsministeren kan ikke love støtte til ladeinfrastruktur og nevner heller ikke utbygging av fylleinfrastruktur for hydrogen. I regjeringens forslag til statsbudsjett er det riktignok øremerket noen midler til elbilladere, men hva med tungtransporten?

Mye å lære fra elbilsuksessen

Vi må ikke glemme de viktigste lærepunktene fra den norske elbilsuksessen når resten av transportsektoren nå står for tur. Det var ikke mangel på elektrisitet som gjorde at det tok nesten 30 år fra Norge fikk sin første elbil i 1989 til elbilsalget virkelig tok av. De største barrierene var tilgang på kjøretøy og manglende ladeinfrastruktur. 

Tilsvarende er det for tungtransporten, både når det gjelder el og hydrogen. Og vi kjenner suksessoppskriften fra den norske elbilrevolusjonen. Skal vi få til et skikkelig taktskifte, trengs det en storstilt utbygging av infrastruktur. Energistasjoner spesielt rettet mot tungtransporten, med både ladeinfrastruktur og fylleinfrastruktur for hydrogen, bør være et godt sted å starte for Nygård. 

Enovas satsing må styrkes

Kanskje kan ny regjering gi et tettere samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet? Det tror vi vil være veldig positivt. Enova har hatt og vil ha en nøkkelrolle, og da vil det være veldig positivt om Jon-Ivar Nygård jobber sammen med sin regjeringskollega Espen Barth Eide om å styrke Enovas satsing på tungtransporten. 

Når det kommer til kjøretøysiden, er det minst like viktig at offentlige virkemidler ikke bidrar til å låse oss til fortidens teknologier. Her må nullutslipp være et absolutt krav. Det gjelder når det kommer til støtteordninger, enten det er i regi av Enova eller andre, men det gjelder også når det offentlige bruker sin innkjøpsmakt. Dersom kjøretøyprodusentene skal få farten opp, må både det offentlige og det private etterspørre klimavennlige kjøretøy og transporttjenester. 

Fossilfritt er ikke godt nok om vi skal nå våre klimamål. Da må det offentlige etterspørre nullutslipp.

Konkrete tiltak innenfor det mulige

I Skift – næringslivets klimaledere – er vi klare til å gå foran. Vi har sammen utarbeidet mål og tiltak får å akselerere skiftet innen transport og mobilitet. Vi starter alltid først med hva vi selv kan gjøre i form av konkrete tiltak innenfor de rammer som foreligger i dag. Vi har også utarbeidet forslag til hvordan myndighetene kan bidra til å akselerere skiftet ytterligere. 

Skal vi lykkes med et taktskifte for tungtransporten, trengs begge deler. Vi ser frem til et godt samarbeid med samferdselsminister Nygård og resten av regjeringen som sikrer at dette taktskiftet realiseres.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.