Det smarte toalettet kan følge med på helsen til brukeren og ringe legen ved behov

Ny forskning utfordrer intimgrensene.

Det smarte toalettet kan følge med på helsen til brukeren og ringe legen ved behov

Se hele reportasjen fra Reuters i videoen over.

På et laboratorium ved Universitetet i Cambridge jobber forskere med å lage et toalett som analyserer urinen med nanosensorer. Et slikt system vil kunne påvise helsetilstander og risikoer på et langt tidligere tidspunkt enn vanlig. 

I prinsippet kan systemet dele sine funn både med brukeren og helsevesenet, som kan iverksette tiltak ved behov.

Dette vil kunne gi helt nye muligheter innenfor tidlig diagnostisering og personalisert medisinering, men helt klart også utfordre intimgrensene... 

Se hele reportasjen fra Reuters i videoen over.