Det kan lønne seg å fange litt CO₂ fra mange, i stedet for mye fra få

Reduserer kostnaden per tonn CO₂, ifølge norsk-svensk forskningsprosjekt.

Det kan lønne seg å fange litt CO₂ fra mange, i stedet for mye fra få
Et norsk-svensk forskningsprosjekt med Sintef i spissen har sett på muligheten for å få ned kostnadene for CO2-fangst, ved å fange bare deler av utslippene til en rekke anlegg, deriblant Norcems sementfabrikk i Brevik. Foto: Aker Solutions

Utslippene fra prosessindustrien utgjør en betydelig andel av de totale globale utslippene. Jern- og stålindustrien alene står for syv prosent av verdens samlede utslipp. Sementindustrien står globalt for mellom fem og syv prosent av totale CO₂-utslipp. For mange av disse vil eneste mulighet til å få ned utslippene være CO₂-fangst.

Men den store bremsen for å sette i gang med karbonfangst er kostnadene. De fleste bedrifter vil i dag ha store utfordringer med å implementere teknologi som fanger hele utslippet. Og det er nettopp dette det norsk-svenske forskningsprosjektet CO2stCap, eller cost cap (som i kostnadskutt), har tatt utgangspunkt i.