ELBIL

Det har kun vært to dødsulykker med elbiler på norske veier

Professor: – Elbilister kjører mer økonomisk og dermed tryggere.

En 19 år gammel jente fra Hurum omkom etter en frontkollisjon med en Tesla i Grodalen i Røyken i april i år.
En 19 år gammel jente fra Hurum omkom etter en frontkollisjon med en Tesla i Grodalen i Røyken i april i år.
Hanne LøvikHanne LøvikJournalist
7. aug. 2017 - 05:49

26. april i år kolliderer en liten Fiat og en Tesla på Røyken i Buskerud.

– Der ser det ut som at mannen i 50-årene legger seg ut for å foreta en forbikjøring, og så støter de to bilene sammen, sa lensmann i Røyken og Hurum Pål Sørensen til Drammens Tidende.

Bilen som den omkomne jenta (19) satt i havnet over autovernet etter frontkollisjonen og rullet ned en lang skråning.

Mannen (58) ble siktet for uaktsomt drap kort tid etterpå. Hans advokat, Svein Holden, bekrefter til tu.no at saken fortsatt er under etterforskning og at det ikke er klarlagt når saken kommer opp. Mannen har fortsatt status som siktet.

Analysen ikke klar

Hos Vegvesenet er det Kirsti Huserbråten, seniorrådgiver og leder for UAG Region Sør som har ledet analysearbeidet. Hun forteller at den endelige gjennomgangen i ulykkesanalysegruppa ikke skjer før i september.

I fjor sommer var det også en møteulykke mellom en motorsykkel og en elbil på Skedsmo. Motorsyklisten omkom.

Men disse to er å regne som unntak. Det er de to eneste dødsulykkene som involverer elbiler i Norge, ifølge Vegvesenet.

Fire prosent elbiler - to dødsulykker

Det er rundt 2,7 millioner personbiler i Norge og i overkant av 100.000 elbiler.

Fire prosent elbiler - 150 ulykker

Når det gjelder ulykker med personskade er det noe usikkerhet i databasen hvorvidt elbiler er involvert. Men Svein Ringen, seksjonssjef i Trafikksikkerhetsseksjonen, anslår at det har vært cirka 150 ulykker med personskade hvor elbil har vært involvert mellom 2013 til og med 2016.

I samme periode har det vært totalt 20.000 ulykker med personskade.

– Det er nok mange mørketall, særlig for sykkelulykker, sier han til tu.no.

Hvis man bare ser på antallet biler er det dermed en underrepresentasjon av elbiler i ulykkesstatistikken. Altså står elbilene for rundt 7,5 promille av alle ulykkene med personskade og 1,7 promille av alle dødsulykkene.

Det blir selvfølgelig urettferdig mot resten av kjøretøyparken i Norge å gjøre en slik sammenligning. Av svært mange grunner. Elbiler er moderne biler, tallet omfatter bare personbiler og hverken busser, tungtransport, motorsykler eller svært unge sjåfører er representert i samme grad som i resten.

Her er hverken kjørelengde, type reise, alder på kjøretøy eller hvem som kjører tatt med.

Men det er likevel 18 ganger flere dødsulykker med vanlige kjøretøy enn med elbiler.

Professor Marianne Ryghaug. Foto: NTNU.
Professor Marianne Ryghaug. Foto: NTNU.

Ukjent teknologi - mer forsiktig

En av de som har forsket på holdninger og atferd til elbilister er Professor ved NTNU, Marianne Ryghaug. Hun blir ikke spesielt overrasket over tallene og mener at det er flere momenter i hennes forsking som kan være med på å forklare dette.

– I de intervjuene vi har gjort så finner vi flere som sier de har endret kjørestil og kjører mye mer forsiktig etter at de begynte å kjøre elbil.

Dette er svært tydelig i de første intervjurundene de gjorde for noen år siden, da små og kompakte elbiler som Buddy og Think var de vanligste på markedet. Og det at bilen går stillere var noe som gjorde at man var mer aktsom. Dette var det også mye medieomtale om.

Ville ikke provosere noen

– I tillegg var flere av pionerne opptatt av de skulle kjøre pent og ikke provosere andre i trafikken. De var veldig fornøyd med de fordelene som elbilene hadde og var redd for å miste dem gjennom å opptre uaktsomt.

Du er synlig når du kjører forbi køen i kollektivfeltet. <i>Foto:  NTB scanpix</i>
Du er synlig når du kjører forbi køen i kollektivfeltet. Foto:  NTB scanpix

– Den første generasjonen elbiler var mindre. De ble nok oppfattet å være mindre solide og trafikksikre. Men det kjøremønsteret man da etablerte med de,  har flere fortalt at man også tok med seg videre til senere elbiler og til andre bensin eller diesel-biler.

– Dette var en av de første interessante funnene vi gjorde når det gjaldt nye bruksmønster for elbiler. Men selv om vi nå har gjort videre intervjurunder, med Nissan Leaf, og senere nå med Tesla-eiere, så kan jeg ikke si i det er like tydelig nå. Jeg tror akkurat dette har endret seg litt.

Følte du satt i en liten plastboks

I begynnelsen var det mye fokus i media på trafikksikkerheten rundt de små elbilene. Nå har det vist seg at dagens elbiler er vel så sikker som vanlige biler.

En av de store forskjellene i Norge og resten av verden er at vi ikke lenger diskuterer dette at elbilene går så stille. Dette var en stor endring når teknologien kom. Men nå har vi vendt oss til det.

En Buddy føltes kanskje ikke like sikker som en Leaf? <i>Foto:  Trond Gram</i>
En Buddy føltes kanskje ikke like sikker som en Leaf? Foto:  Trond Gram

– Alltid når jeg presenterer forskningen vår i andre land får jeg spørsmål om dette. De lurer på om de stillegående elbilene ikke blir oppfattet som trafikkfarlig. Men det er ingenting som tyder på at dette er et problem og i Norge er vi nå forbi den diskusjonen.

Det var også mye fokus på materialbruken.

– I en Buddy følte du at du satt i en liten plastboks. Da Nissan Leaf kom, var det et skifte. Nå oppleves det å kjøre elbil mer som en vanlig bil.

Elbilister kjører mer økonomisk

Men det er flere momenter med det å kjøre elbil som kan påvirke kjøremønsteret og dermed ulykkesrisikoen.

– En av funnene våre er at det å ha elbil gjør deg både mer bevisst på energibruk og det øker miljøengasjementet hos flere.

Dette har faktisk også vist seg å stemme for endel Tesla-eiere.

– Så om man ikke er opptatt av energibruken sin før man kjøper elbil, så blir mange mer opptatt av det etter å ha fått elbil.

Marianne Ryghaug

Rekkevidden i seg selv, at man må lade ofte og planlegge når man skal kjøre et sted gjorde at elbilistene ble mer oppmerksomme på energibruken. Men ville den effekten også gjelde for de som kjører Tesla med god rekkevidde?

– Svaret var for noen ja, en av de vi intervjuet formulerte det slik: Det går sport i det, blant Tesla-eiere, å bruke så lite strøm som mulig. Man vil kjøre så langt som mulig før man må lade.

Skal du kjøre langt må du kjøre økonomisk.

– Jo mindre du gasser og bremser jo mindre strøm bruker du. Det å kjøre økonomisk er ensbetydende med å kjøre sikkert.

Selv om hun kan si at dette er sant for en del, så har de ikke data for å si at dette gjelder alle.

– Men skal man kjøre langt med elbil, uansett hvilken, må man ha et bevisst forhold til hvordan man kjører. En forbikjøring koster for eksempel rekkevidde.

Hun tror heller ikke det er usannsynlig at et slikt kjøremønster vil feste seg, men tror det i hovedsak gjelder langkjøring og ikke er så prominent ved bykjøring og kortere turer.

I spørreundersøkelsen arrangert av Elbilforeningen, Elbilisten, i 2016 sier over 60 prosent at de har blitt mer energibevisst etter på å ha kjøpt elbil.

– Dersom alle disse faktisk kjører mer økonomisk vil det ha direkte påvirkning på kjøremønsteret til over halvparten av elbilene på norske veier.

  • Les flere artikler om elbil
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.