ELBIL

Da elbilsalget tok av, gjeninnførte Danmark registreringsavgiften. Resultat: Kun 17 dansker har kjøpt elbil i år

Erfaringene viser at heller ikke Norge bør tukle med elbilfordelene, advarer Dansk Elbil Alliance.

Elbilsalget i Danmark har stoppet nesten helt opp, etter at registreringsavgiften ble delvis gjeninnført i 2016.
Elbilsalget i Danmark har stoppet nesten helt opp, etter at registreringsavgiften ble delvis gjeninnført i 2016. Bilde: Mona Strande
28. juli 2017 - 05:30

– Skaper man usikkerhet om fordelsordningene for elbil kan konsekvensene bli store, sier seniorkonulent Søren Jakobsen i Dansk Elbil Alliance.

Han mener erfaringene fra Danmark, der gjeninnføring av registreringsavgiften gjør at det nå knapt selges elbiler, bør få de som mener det er på tide å se på norske fordelsordninger, til å tenke seg om.

Salget i Danmark sank umiddelbart etter avgiftsinnføringen i fjor, og har bare fortsatt å synke i år. Per 15. juli har kun 17 privatpersoner i Danmark kjøpt elbil.

Den danske registreringsavgiften kan sammenlignes med den norske engangsavgiften. Men der den norske avgiften i hovedsak beregnes ut i fra bilens vekt og CO2-utslipp, beregnes den danske avgiften ut i fra bilens salgspris.

Full stopp i elbilsalget fra nyttår

Høsten 2015 vedtok flertallet i det danske Folketinget en gradvis gjeninnføring av registreringsavgiften på elbiler fra 2016. Vedtaket kom etter at elbilsalget, i hvert fall etter danske forhold, hadde tatt av.

I 2014 ble det solgt 1602 elbiler og 2015 hele 4605 elbiler – en eksplosjon med tanke på at det første januar i år totalt var registrert 8932 elbiler i Danmark.

Effekten av avgiftsinnføringen kom momentant. I 2016, da registreringsavgiften for elbiler var 20 prosent av avgiften for fossilbiler, ble det solgt cirka 1300 nye elbiler. Da avgiften fra nyttår 2017 steg til 40 prosent av fossilbilavgiften, ble det praktisk talt full stopp i det danske elbilsalget, skriver Ingeniøren.

Fram til 15. juli i år var det ikke solgt flere enn 17 elbiler til danske privatpersoner. Riktignok ble det i tillegg solgt 165 elbiler til danske bedrifter, men tallet er likevel så lavt at antall elbiler på danske veier har gått ned i 2017, når man regner med bilene som er faset ut på grunn av ulykker, salg til utlandet og så videre.

I utgangspunktet skulle registreringsavgiften for elbiler heves med 20 prosentpoeng hvert år fram til 2020, men på grunn av den kraftige salgsnedgangen vedtok Folketinget i april i år å sette ned igjen avgiften til 20 prosent fram til utgangen av neste år, eller til det er solgt 5000 nye elbiler. Dermed er innføringen av full registreringsavgift for elbiler i Danmark utsatt til 2022.

Bør lære av danske erfaringer

I følge den danske bilbransjeforeningen er dette 12. gang siden 1988 at de danske rammebetingelsene for elbiler er endret. Bransjeforeningens direktør, Thomas Møller Sørensen, har tidligere gått ut i danske medier, og sagt at denne «stop and go»-politikken gjør at både danske forbrukere og investorer vegrer seg for å bruke penger på elbil.

Det er et syn seniorkonsulent Søren Jakobsen i Dansk Elbil Alliance støtter.

– Vi trenger et mer langsiktig regime for elbiler i Danmark, slik dere har i Norge. Nå er det jo slik at alle fremganger i elbilsalget møtes med endringer som hemmer salget. Det er klart at det skaper en usikkerhet som ødelegger for innføringen av elbiler i Danmark, sier Jakobsen.

Han mener erfaringene fra Danmark viser at konsekvensene av å ta bort fordelsordningene for elbiler fort kan bli større enn man ser for seg.

– Folketingspolitikerne trodde de skulle bremse elbilsalget litegrann, men i stedet ble det full stopp. Det er vanskelig å beregne konsekvensene av den usikkerheten man skaper ved å endre på rammebetingelsene slik vi har gjort i Danmark. Det er en erfaring jeg tror man bør ta lærdom av i Norge også. Jeg vil si at man må tenke seg godt om, og gå langsomt frem, om man vil fjerne salgsincentiver for elbiler, sier Søren Jakobsen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Ikke ta suksessen for gitt

Det er generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening enig i. Hun advarer mot å ta den norske elbilsuksessen for gitt, selv om elbilsalget her i landet går fra rekord til rekord.

– Bil er det dyreste kjøpet man gjør, nest etter bolig, og man er ikke villig til å ta stor risiko. Det gjør elbilmarkedet sårbart. Mange er usikre på om de skal kjøpe elbil nå, eller vente på nye og bedre modeller, og for mange, særlig i byene, er det fremdeles vanskelig med tilgang til ladepunkter. Blir det i tillegg usikkerhet om fordelsordningene, er det åpenbart at det vil kunne få negative virkninger også i et så modent marked som det norske elbilmarkedet er blitt, sier Bu.

Vil ha norsk avgiftssystem

I Danmark er det flere ladepunkter for elbiler enn bensinstasjoner, 2030 mot 2028 i følge en oversikt fra Dansk Energi. Har du egen strømmåler på strømuttaket til elbilen din, får du også refundert en krone per kilowattime av ladestrømmen.

Med de siste justeringene i registreringsavgiften, er avgiften for små og mellomstore elbiler for øyeblikket omtrent på samme nivå som før 2016. I et land med så korte avstander som Danmark burde jo dermed alt ligge til rette for elbilen.

– Signalene vi får fra bilforhandlerne etter at avgiftsjusteringene trådte i kraft 1. juli, er at de opplever økt interesse for elbiler, og vi håper det vil vise seg i økt salg, sier Søren Jakobsen.

– Men avgiftene skal fremdeles opp, og det skaper usikkerhet. For danske bilforhandlere er det vanskelig å beregne hvordan elbilsalget vil bli i årene som kommer.

Jakobsen sier at et av de viktigste målene for Dansk Elbil Alliance nå, er å få omgjort det danske avgiftssystemet for elbiler. I dag beregnes avgiften ut i fra bilens verdi, men elbilforkjemperne vil heller ha et system som ligner på det norske der bilens vekt og CO2-utslipp avgjør avgiften.

På vakt mot luksusargumentet

I Norge er det de lokale fordelsordningene for elbiler, som gratis parkering og tilgang til kollektivfelt, som er under størst press, mens det er bred politisk enighet om ikke å røre de viktige støtteordningene.

Christina Bu håper det fortsetter slik.

– Det er bra at man ser ut til å tenke langsiktig om avgiftspolitikken for elbiler. Men vi må være på vakt. I Danmark ble det en politisk sjargong om at elbilordningene var støtteordninger for rike Tesla-eiere. Det kan vi komme til å oppleve i Norge også, hvis ikke politikerne evner å se det store bildet, advarer Bu.

– For det er jo nettopp store familiebiler som mangler i elbilsortementet nå. Når elvariantene av denne typen biler begynner å komme på markedet, vil det sannsynligvis først komme dyre modeller før «folkemodellene» er på plass. Og da er det veldig skummelt hvis det blir brukt som argument for å endre elbilstøtten, sier hun.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.