FORSVAR

Det amerikanske militærutstyret er rullet ut av de norske fjellhallene igjen

Gjør klar til øvelsen «Cold Response».

Under en strategisk mobilitet-øvelse i 2017 ble rundt 500 av US Marine Corps’ kjøretøy rullet ut av de norske fjellhallene. På dette dronefotoet ser vi Humvee-er og lastebiler til venstre og stridsvogner, artillerikanoner og amfibiske PKK-er til høyre.
Under en strategisk mobilitet-øvelse i 2017 ble rundt 500 av US Marine Corps’ kjøretøy rullet ut av de norske fjellhallene. På dette dronefotoet ser vi Humvee-er og lastebiler til venstre og stridsvogner, artillerikanoner og amfibiske PKK-er til høyre. 2nd Lt. Brett Lazaroff
26. feb. 2020 - 05:15

US Marine Corps har forhåndslagret mye tungt forsvarsmateriell i seks fjellhaller rundt Trondheimsfjorden. Hensikten er at dette skal understøtte hurtig utplassering av styrker hvor som helst i verden, ikke bare i Norge.

Det skal være nok utstyr og forsyninger til å holde en brigade på rundt 16 000 soldater selvforsynt i minst 30 dager.

De siste dagene har kjøretøy og våpen blitt klargjort og er nå ute på lufting. Det skal brukes til øvelsen «Cold Response» som pågår fra 2. til 18. mars der hoveddelen av aktiviteten skjer den siste uka (se faktaboks).

Les også

Skip fra Orkanger til Evenes

Mengden og typen utstyr som har framskutt lagring i Norge er ikke statisk, det foregår en del utskiftinger. For eksempel var det først i 2014 at det ble parkert stridsvogner her.

Når det gjelder kjøretøy, er det flest av arbeidshesten Humvee (HMMWV) som brukes i mange forskjellige roller, samt lastebiler. I tillegg er det blant annet et mindre antall 155 mm-artilleri (M777 tauede haubitser), tunge stridsvogner (M1A1 Abrams), pansrede personellkjøretøy, inkludert amfibiske, og anleggsmaskiner.

Amerikanske militærkjøretøy etter lossing på kaia i Bogen i Nordland. Foto: Cpl. Joseph Atiyeh

I forbindelse med øvelsen opplyser US Marine Corps at det først ble gjennomført kolonnekjøring fra fjellhallene til Værnes. Deretter gikk neste etappe til havna i Orkanger der utstyret ble fraktet med rorofartøyet «Britannia Seaways» til Bogen i Evenes kommune i Nordland.

For klare dette, er amerikanerne avhengig av hjelp fra den norske Vertslandsstøttebataljonen, mens det er Trøndelag heimevernsdistrikt 12 som sørger for styrkebeskyttelse av mottaksoperasjonene i Trøndelag.

Mange av US Marines-soldatene kom luftveien til Evenes lufthavn, få kilometer fra kaia, i et innleid Boeing 777-200ER. Marinekorpset har for øvrig de siste årene drevet systematisk trening i Norge, der det til enhver tid er rundt 330 marineinfanterister på plass.

Cold Response 2020

Arrangeres annenhvert år og er en norskledet vinterøvelse der Nato-allierte og partnerland er invitert til å delta. 

Så langt er det bekreftet mellom 15 og 16.000 soldater fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Finland og Sverige skal delta, i tillegg til styrker fra Norge.

Årets øvelse finner sted i de sørlige delene av Troms og Finnmark fylke. På land vil hoveddelen av øvelsen skje fra Bjerkvik til Nordkjosbotn, og det blir noe aktivitet i Tromsø og rundt Porsangmoen sør for Lakselv.

Målene med øvelsen er blant annet å trene på amfibiske angrep og flernasjonale fellesoperasjoner i et miljø som er preget av høyintensitetsstrid under krevende vinterforhold. 

Selve feltøvelsen foregår fra 12. til 18. mars. 

Les også

Forhåndslagring i Norge

Amerikanernes forhåndslagring har siden 2004 gått under navnet «Marine Corps Prepositioning Program - Norway» (MCPP-N).

Maritime Prepositioning Force (MPF) ble grunnlagt i 1977 og ble operativt i perioden 1984-1986. Her til lands ble dette startet i 1981, da Norge og USA ble enige om en såkalt «Norway Air-Landed Marine Expeditionary Brigade» (NALMEB).

I perioden 1985-1989 ble 62.500 kvadratmeter lagerplass rundt Trondheimsfjorden bygget med Nato-midler, og programmet ble erklært operativt i 1990.

Det amerikanske forsvarsmateriellet er lagret på åtte anlegg i Trøndelag. Kjøretøyene er fordelt på følgende fjellhaller:

  • Frigård (Stjørdal): 17.900 m2
  • Tromsdal (Verdal): 20.300 m2
  • Bjugn: 11.000 m2

Ammunisjonen lagres i noe mindre anlegg på:

  • Hammernesodden (Namdalseid): 1.778 m2
  • Hammerkammen (Stjørdal): 1.873 m2
  • Kalvå (Ørland): 2.524 m2

I tillegg til disse fjellhallene, har USA lagret utstyr for luftstøtte på Værnes og Ørland.

Like før gigantøvelsen Trident Juncture høsten 2018, ble det avdekket at alt ikke var som det skulle med forsvarsmateriellet.  som USA allerede har lagret i Norge.

For høy luftfuktighet og mangelfullt vedlikehold har ført til at kjøretøy og våpen i verste fall ikke ville fungert som de skulle dersom det oppsto ei krise, advarte det amerikanske forsvaret selv i en rapport.

Les også

Soldater fra U.S. Marines ankommer Evenes 19. februar og droi deretter til Elvegårdsmoen for å forberede seg til Cold Response 2020 som starter 2. mars.
Soldater fra U.S. Marines ankommer Evenes 19. februar og droi deretter til Elvegårdsmoen for å forberede seg til Cold Response 2020 som starter 2. mars.
Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.