BYGG

Derfor må vi nå bygge for ekstremvær

Å bygge med materialer som tåler ekstremvær er ikke bare smart, men også nødvendig for vår felles framtid, skriver daglig leder i Sto Norden, Jan Andersen.

Fremtidens byggemetoder og materialer må ta hensyn til at det blir mer ekstremvær, skriver daglig leder i Sto Norden, Jan Andersen. Dette bildet er fra flomskader på Kvam i Gudbrandsdalen i 2013.
Fremtidens byggemetoder og materialer må ta hensyn til at det blir mer ekstremvær, skriver daglig leder i Sto Norden, Jan Andersen. Dette bildet er fra flomskader på Kvam i Gudbrandsdalen i 2013. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Jan Andersen, daglig leder i STO Norden
6. sep. 2023 - 13:08

Vi ser en økende grad av ekstremvær om dagen, og det er ingen tvil om at klimaendringer spiller en betydelig rolle i denne utviklingen. Flom, orkaner, skogbranner og andre naturkatastrofer har blitt hyppigere og mer ødeleggende. Vi møter skremmende bilder av naturkatastrofer på TV hver eneste dag, både fra Norge og resten av verden. Det er derfor på høy tid at vi tar en grundig titt på hvordan vi bør håndtere disse utfordringene på en bærekraftig måte. Ett av de mest presserende aspektene ved dette, er viktigheten av å bygge bygg med materialer som tåler ekstremvær.

Må tilpasses lokale forhold

Historisk sett har mennesker vært flinke til å bygge samfunn og infrastruktur tilpasset lokale klimatiske forhold. Men som følge av urbanisering, globalisering og raske teknologiske fremskritt, har vi i økende grad valgt å bruke materialer og metoder som ikke nødvendigvis tar høyde for de ekstreme værforholdene vi nå står overfor. Dette har ført til betydelige skader på bygninger og infrastruktur under ekstremvær, samt fare for at liv går tapt og store økonomiske kostnader. For å nevne noe.

Andersen_2
Andersen_2

Å bygge med materialer som tåler ekstremvær - som flom, kraftige vinder og jordskjelv - er både miljømessig og økonomisk smart. Kort sagt, bør det være en prioritert tilnærming for fremtidens byggeprosjekter.

Dette kan oppnås på flere måter, blant annet: 

  1. Valg av riktige materialer: Utviklingen av materialer som er motstandsdyktige mot ekstremvær, slik som sterke og fleksible betongblandinger, rustfritt stål og robuste tresorter, er avgjørende. Disse materialene kan bedre motstå belastningene som følger med ulike typer naturkatastrofer.
  2. Design tilpasset lokale forhold: Arkitekter og ingeniører bør utvikle bygningsdesign som er tilpasset de spesifikke ekstreme værforholdene som er karakteristiske for området. Dette kan inkludere hevet fundament i flomutsatte områder, vindtette strukturer i orkanutsatte områder, og forsterkede strukturer i jordskjelvutsatte områder.
  3. Innovative teknologiske løsninger: Teknologiske fremskritt, som avanserte sensorer og overvåkningssystemer, kan spille en viktig rolle i å forutsi og reagere på ekstremvær. Dette gir beboere og myndigheter verdifull tid til å forberede seg og iverksette nødvendige tiltak.
  4. Langsiktig bærekraft: Bygg med materialer som tåler ekstremvær er ikke bare en reaksjon på akutte utfordringer, det er også en langsiktig bærekraftig tilnærming. Slike bygg vil ha lengre levetid og redusere behovet for hyppige reparasjoner og ombygginger, noe som i sin tur sparer ressurser og reduserer miljøavtrykket.
Illustrasjon av havet med havbruk og vindkraft. Artikkelforfatteren tar til orde for mer digitalisering for å få mer lønnsomhet i fornybar energi.
Les også

Slik kan fornybar energi bli lønnsom i ei tid med inflasjon og høyt rentenivå

Økonomiske fordeler

Samlet sett er investering i bygg med materialer som tåler ekstremvær en strategi som kan gi en rekke økonomiske fordeler på kort og lang sikt. I tillegg til å beskytte eiendeler og liv, kan denne tilnærmingen bidra til økt verdiskapning, reduserte kostnader og bedre økonomisk stabilitet i møte med stadig mer utfordrende klimaforhold. 

Her er noen økonomiske konsekvenser:

  1. Reduserte skadekostnader: En av de mest åpenbare økonomiske fordelene ved å investere i bygg med materialer som tåler ekstremvær, er reduksjonen av skadekostnader under naturkatastrofer. Sterkere og mer motstandsdyktige bygninger har større sjanse for å tåle ekstreme værforhold, noe som kan resultere i mindre skader på eiendom og infrastruktur. Dette fører til lavere kostnader knyttet til reparasjoner og gjenoppbygging etter katastrofer.
  2. Lavere forsikringspremier: Forsikringsselskaper tar hensyn til risikoen knyttet til skader på eiendom når de bestemmer forsikringspremier. Bygg som er konstruert med tanke på ekstremvær, kan redusere forsikringsrisikoen og dermed føre til lavere premiekostnader for eiere og utviklere. Dette kan resultere i betydelige økonomiske besparelser på lang sikt.
  3. Økt eiendomsverdi: Bygg med god motstandsdyktighet mot ekstremvær har ofte høyere verdi på eiendomsmarkedet. Potensielle kjøpere og leietakere vil være villige til å betale mer for eiendommer som er mindre utsatt for skader og som kan tilby økt trygghet og beskyttelse mot naturkatastrofer. Dette kan føre til økt eiendomsverdi og potensielt høyere inntekter for eiere.
  4. Reduserte driftskostnader: Motstandsdyktige bygg er ofte utstyrt med energieffektive løsninger som kan bidra til betydelige besparelser på driftskostnader over tid. Dette inkluderer isolasjon som opprettholder innetemperaturen, vinduer og dører med høy tetthet, samt innovative ventilasjons- og oppvarmingssystemer. Lavere energiforbruk kan føre til betydelige økonomiske besparelser for både eiere og leietakere.
  5. Større langsiktighet og stabilitet: Bygg med materialer som tåler ekstremvær har ofte lengre levetid og redusert behov for hyppige reparasjoner og vedlikehold. Dette fører til økt langsiktighet og stabilitet i eiendomsinvesteringer. Eiere kan unngå uforutsette kostnader knyttet til reparasjoner etter ekstremvær, noe som bidrar til bedre økonomisk planlegging og forutsigbarhet.
  6. Fremme av bærekraft: Bygg med fokus på motstandsdyktighet mot ekstremvær kan også styrke eiendommens bærekraftsprofil. Bærekraftige bygg tiltrekker seg stadig mer oppmerksomhet og etterspørsel fra miljøbevisste forbrukere og leietakere. Dette kan igjen føre til økt markedsverdi og økonomiske fordeler for eiere som er forpliktet til bærekraftige prinsipper.

Kollektivt ansvar

Samfunnet som helhet må ta et kollektivt ansvar for å fremme bruken av materialer og teknologier som tåler ekstremvær. Dette krever samarbeid mellom myndigheter, byggebransjen, forskningsinstitusjoner og samfunnet generelt. Ved å investere i og fremme bærekraftige byggepraksiser kan vi skape en tryggere og mer motstandsdyktig fremtid for kommende generasjoner.

Vi kan ikke lenger ignorere virkeligheten av økende ekstremvær og klimaendringer. Det er på tide å omfavne utfordringene og ta i bruk innovative løsninger for å bygge en mer robust og motstandsdyktig verden.

Hvis det blir mer enn 90 centimeter snø på taket, kan det være fare på ferde.
Les også

Snøkaoset utløser ingen nye byggkrav

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.