Denne hybrid-lastebilen brukes til å sikre strømforsyningen

Leverer strøm rett til nettet ved strømbrudd.

Denne hybrid-lastebilen brukes til å sikre strømforsyningen
Denne lastebilen kan forsyne inntil 125 husholdninger med strøm under strømbrudd. Bilde: PG&E

Ved strømbrudd, enten de er planlagte eller ei, kan nødstrømaggregater tas i bruk for å sikre at abonnentene fortsatt får strøm levert.

Amerikanske Pacific Gas and Electric Company (PG&E) har utviklet en løsning på dette i samarbeid med Efficient Drivetrains Incorporated (EDI): Ladehybridlastebiler som kan forsyne nettet med strøm.

Løsningen er ifølge en pressemelding det første eksempelet på en slik løsning, og kan potensielt bety en fundamental endring i hvordan nettselskapene håndterer strømbrudd.

Lastebilen, som under vanlig drift har en elektrisk rekkevidde på 80 kilometer, skal ikke bare redusere karbonfotavtrykket til PG&E.

Den kan også levere inntil 160 kilowatt, nok til å levere strøm til 125 husholdninger fra batteri.

Kan frakte materialer og gi nødstrøm

Dette er ikke det første eksempelet på en slik løsning. PG&E har tidligere tatt i bruk mindre lastebiler som kan forsyne nettet med strøm, men dette er det første eksempelet på en stor lastebil som også kan brukes til å transportere for eksempel trafostasjoner og annet materiale. 

De store lastebilene kan levere 25 prosent mer effekt enn de gamle hybridlastebilene, ifølge PG&E.

De mindre lastebilene har vært i bruk siden 2015.
De mindre lastebilene har vært i bruk siden 2015. Foto: PG&E

De gamle lastebilene har ifølge PG&E blant annet vært tatt i bruk under en skogbrann hvor folk ble evakuert til et kirkebygg. Da strømmen forsvant, ble forsyningen til kirken gjenopprettet ved hjelp av en slik bil.

I den aktuelle situasjonen, sto lastebilen parkert ved kirken i to dager, og forsynte bygget med all elektrisiteten det var behov for før et nødaggregat kunne fraktes inn i området. 

Kan gjøre arbeid uten at kundene får strømbrudd

Hybriddrivlinjen og Power2E AC Power Export, som forsyningssystemet heter, er utviklet av EDI. Alt er installert i ombygde Peterbilt-lastebiler. 

Det California-baserte selskapet har levert Power2E til ulike aktører, som bruker det som nødstrømløsning, ved strømbrudd og til å levere strøm til anleggsplasser i områder hvor det ikke er tillatt med tomgangskjøring.

Systemet kan også brukes til såkalte «hot swap»-operasjoner, hvor bilene synkroniseres med strømnettet, og kobles inn før strømmen fra nettet kuttes. Dermed opplever ikke kundene noe avbrudd i strømforsyningen.

Illistrasjon av en V2G-løsning utviklet av Nissan og Enel.
Illistrasjon av en V2G-løsning utviklet av Nissan og Enel. Foto: Nissan

Det kan brukes på både rene batterielektriske biler i tillegg til hybrider. 

Å bruke batteriene i elbiler og hybrider som strømforsyning er i seg selv ikke en ny idé.

Såkalte V2G-prosjekter, hvor kjøretøy kan forsyne en husholdning med strøm testet blant annet ut av Nissan.

På sikt kan slike løsninger bidra til å utjevne energitoppene i strømnettet.