SAMFERDSEL

Denne betongen kan smelte snø - kan tas i bruk på flyplasser

Elektrisk betong kan smelte vekk snø og is på kort tid. En forsker ved universitetet i Nebraska, Lincoln, har demonstrert et slikt konsept. .
Elektrisk betong kan smelte vekk snø og is på kort tid. En forsker ved universitetet i Nebraska, Lincoln, har demonstrert et slikt konsept. . Bilde: Chris Tuan/UNL.edu
11. feb. 2016 - 06:00

Betongdekke som kan smelte snø kan bli en utfordrer til utendørs varmekabler. Det kan gjøre det praktisk å smelte snø over store områder.

Det er snakk om elektrisk betong, som flere jobber med å utvikle. Amerikanske luftfartsmyndigheter er interesserte, og resultatet kan bli færre forsinkede flyavganger i fremtiden.

En gruppe ledet at Chris Tuan, en professor ved Universitetet i Nebraska-Lincoln, står bak ett av prosjektene, som er omtalt på universitetes nettsider. De har blandet inn 20 prosent stålspon og karbon i en ellers standard betongblanding.

Betong som varmer

Betongen støpes i plater, og hver plate er utstyrt med elektroder som forsyner platene med strøm. Ved å sette strøm på dette veidekket, gjøres betongelementene i praksis om til motstander som avgir varme.

Dermed vil det verken være behov for veisalt eller brøyting der løsningen tas i bruk.

En strømførende veibane kan kanskje høres noe hasardiøst ut, men det skal være snakk om så lav spenning at du ikke vil få strøm av å ta på betongen.

Betongen har allerede vært i bruk i et prøveprosjekt på ei bru i Nebraska i ti år, og holdt denne fri for snø og is.

Vil holde flyplassen isfri

Det amerikanske luftfartstilsynet FAA har lenge vist interesse for elektrisk betong. De gjennomfører for tiden en test av Nebraska-forskernes løsning, som skal vare frem til mars.

Dersom FAA er tilfreds med resultatet, skal de vurdere å skalere opp og ta betongen i bruk ved en stor flyplass i USA, ifølge professoren.

En skulle kanskje tro at det var rullebanen som var kandidaten, men FAA ønsker heller å bruke betongen på områder hvor bagasjehåndtering, catering, drivstoffbiler og andre støttefunksjoner opererer.

Professor Tuan forklarer at FAA tror at å holde disse områdene ryddet for snø vil kunne redusere forsinkelser på grunn av dårlig vær betraktelig.

FAA ser imidlertid på flere lignende prosjekter, blant annet et under utvikling ved Iowa State-universitetet, hvor betongen varmes opp til 87 grader celcius for rask avising. Et annet prosjekt tar i bruk solceller for å varme opp elektrisk ledende betong.

Ingen elektrisk betong i Norge

Snøsmelteanlegg er også aktuelt på norske flyplasser, men elektrisk betong er ikke blant teknologiene som er vurderes av Avinor.

De er ifølge Avinors kommunikasjonssjef Kristian Løksa ikke involvert i noen prosjekter med slik teknologi.

I utbyggingen av ny terminal på Oslo Lufthavn er det benyttet vannbåren varme på oppstillingsplasser for fly. Dette snøsmelteanlegget er ferdigbygget, men ikke satt i drift.

Det etableres også 6500 kvadratmeter snøsmelteanlegg ved flyoppstillingsplass på den nye terminal 3 ved Bergen Lufthavn.

Neppe en løsning for brøytefritt veinett

Betongen vil ikke være kostnadseffektivt å bruke som veidekke på hele veinett, men professoren ser for seg at den heller kan brukes på fortau, avkjøringsramper, i veikryss og andre steder hvor det er viktig med en isfri kjørebane.

Driftskostnadene skal dessuten være lavere enn salting og brøyting. Broen hvor betongen er testet ut bruker strøm for 720 kroner (83 dollar) dagen de dagene den er spenningssatt. Dette skal være langt mindre enn det salt eller andre avisingsmetoder koster.

I dette prosjektet ble grupper på to og to betongplater skrudd på i intervaller på tre minutter, og strømsatt med 208 volt i 30 minutter. Strømtrekket var i snitt åtte ampere, energiforbruket var i snitt 58 kilowattimer per plate, med et totalt forbruk over tre dager på 3000 kilowattimer.

Gammel idé

Strømførende betong er for øvrig ikke en helt ny idé i seg selv. En metode for å fremstille slik betong ble beskrevet i 1980, og det ble innvilget et amerikansk patent i 1965.

Andre har fremstilt slik betong med tanke på andre bruksområder, som å kunne oppdage sprekker i betongkonstruksjoner.

Så vidt vi har funnet ut, er imidlertid professor Tuans løsning den første som har blitt testet ut i stor skala.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.