Denne bedriften har løst luseproblemet

Løsningen fungerer så godt at Akvafuture som eneste oppdretter med fisk i sjø har fått fritak fra kravet om rutinemessig fysisk telling av lus. Den gir også mindre utslipp.

Denne bedriften har løst luseproblemet
De flytende betongringene representerer siste ledd i utviklingen. Selskapet har i alt 30 slike merder, som til sammen inneholder 180.000 kubikkmeter vann. Foto: Akvafuture

Knapt én centimeter lang representerer lakselusa den lille tua som velter store lass i Norges nest største eksportnæring. I tillegg til problemene den påfører villaksbestanden, brukes enorme ressurser på å holde lusa i sjakk ute i de åpne anleggene. Mange ulike metoder testes nå ut gjennom de såkalte utviklingskonsesjonene som er delt ut de siste seks årene.