Den som blir forskningssjef for bunnfisken i norske hav vil gi råd som er verdt milliarder

Havforskningsintituttet søker etter sjef for gruppen som forsker på torsk, sei og hyse. Her er de som har søkt jobben.

Den som blir forskningssjef for bunnfisken i norske hav vil gi råd som er verdt milliarder
Torsk er en av fiskeartene som forskningsgruppe Bunnfisk ved Havforskningsintituttet forsker på. Foto: Øystein Paulsen, Havforskningsinstituttet

En av de største forskningsgruppene ved Havforskningsinstituttet er forskningsgruppe Bunnfisk. De overvåker og gjør bestandsvurderinger av bunnfiskartene torsk, sei og hyse i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og langs norskekysten.