BRUER

Den gamle Holmenbrua i Drammen er rett og slett utslitt. Ny bru til minst 760 millioner kroner er så godt som ferdig prosjektert

Må tåle minst 20.000 kjøretøyer i døgnet.

Prosjektleder Kari Floten (tv.) og planleggingsleder Anne-Lise Mastrup ved utløpet av Drammenselva. Foran siloen i bakgrunnen ligger Holmen, som sørenden av både gammel og ny bru ligger på.
Prosjektleder Kari Floten (tv.) og planleggingsleder Anne-Lise Mastrup ved utløpet av Drammenselva. Foran siloen i bakgrunnen ligger Holmen, som sørenden av både gammel og ny bru ligger på. Foto: Bjørn Olav Amundsen
24. juli 2018 - 08:27

Dagens bru har sett sine beste dager. De siste årene har Vegvesenet frest ned betong og asfalt slik at brua skal tåle sin egen vekt og trafikkbelastningen. Vegdirektoratet garanterer den ikke fra 2021. Så den må vekk.

Nybrua får fire felt med gang- og sykkelfelt på hver side. Brua kan bli todelt, men det er langt fra sikkert.

Vegvesenet vurderte først å bygge ny bru mens trafikken går på den gamle, men det er svært usikkert om gamlebrua vil tåle tunge byggearbeider med omfattende pæling like ved. Slik det ser ut nå kommer det til å bli en midlertidig kjøreveg på fylling litt øst for brutraseen. Og dessuten en midlertidig gang- og sykkeløsning vest for brua, siden det er hensiktsmessig å skille trafikantgruppene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Byggestart i 2020

Statens vegvesen har selv prosjektert Holmenbrua, og reguleringsplanen behandles i bystyret i oktober. KS2 er bestilt og i gang, og leveres ved årsskiftet. Deretter avhenger det litt av Stortingets behandling, men byggestart er planlagt våren/sommeren 2020.

– Vi skal rive ei bru, og vi skal fylle ut og legge om trafikken. Det første byggeåret går nok med til det, forteller prosjektleder Kari Floten.

De største kostnadene vil trolig fundamenteringen av brua stå for.

– Vi har funnet fjell fra Bragernessiden og godt ut i elveløpet, så to tredjedeler av strekningen ligger nok på fjell. Og det er ikke kvikkleire i området, forteller planleggingsleder Anne-Lise Mastrup.

Brua bygges på samme lest som den rundt ti år gamle Øvre Sund bru lenger opp i elva. Kommunen vil ha mye av de samme elementene som er brukt før i området.

Den nye Holmenbrua sett vestfra. Det er Adrian Fernandez i Vegvesenet som utarbeider illustrasjoner, filmer og 3D-modeller for prosjektet, og han har fått faglig berømmelse for det. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Den nye Holmenbrua sett vestfra. Det er Adrian Fernandez i Vegvesenet som utarbeider illustrasjoner, filmer og 3D-modeller for prosjektet, og han har fått faglig berømmelse for det. Illustrasjon:  Statens vegvesen

Trolig totalentreprise

Lengden blir rundt 300 meter, og dagens seilingshøyde på seks meter opprettholdes. I tillegg til brua kommer en rundkjøring i hver ende, samt noen hundre meter gang- og sykkelveg.

– Akkurat nå ser vi for oss at dette blir en totalentreprise, uten at det er endelig bestemt, sier Floten.

I NTP er kostnadsoverslaget for brua satt til 760 millioner 2016-kroner, og staben i Vegvesenet jobber med et mer detaljert kostnadsoverslag som bystyret skal se på.

Vis mer

Årsdøgntrafikk er på spreke 20.000, og større kan den bli, for det er mye som skal skje i området. Fra før er strekningen en viktig forbindelse mellom bydelene Bragernes og Strømsø. Dels er den også en viktig lenke mellom Drammen havn (som mottok 112.000 biler i 2017) og resten av landet. Havnevirksomheten i byen skal samles mer på Holmen, som skal fylles ut og utvides. I tillegg skal brua håndtere økt trafikk til og fra det nye, store sykehuset som er planlagt ved E18 nord for elva. Sykehuset kan også resultere i at det blir en kollektivtrase over Holmenbrua, og det er det altså tatt høyde for med fire felt.

Og ikke minst er Holmenbrua viktig som omkjøringsbru når E18 må stenges.

Et ønsket prosjekt

– Vi hadde nylig et lokalt folkemøte, og kan slå fast at brua ønskes velkommen. Området er viktig som tur- og sykkelveg, og det foregår svært mye transport på den. Nå er det restriksjoner på aksellast på den eksisterende bru, mange vogntog kan ikke bruke den, forteller Floten.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Og rent fysisk vil kanskje de myke trafikantene merke størst forskjell. På nybrua blir gang- og sykkelvegene skjermet fra biltrafikken. Et bra løft for gående og syklende, sier Mastrup.

  <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
  Illustrasjon:  Statens vegvesen
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.