DEBATT

De hemmelige tjenestene trenger nye helter

Det foregår et hemmelig arbeid for å sikre kritisk infrastruktur, unngå lekkasje og uønsket inntrengning. Mislykkes kampen trues viktige samfunnsverdier, liv og helse – vår måte å leve på.

Hver dag, og natt for den saks skyld, går 10 000 kvinner og menn på jobb for å sikre oss nordmenn rent vann i springen, og at avløpsvannet er forsvarlig renset når det slippes tilbake i naturen rundt oss. 24 timer i døgnet, 365 dager i året, skriver innsenderen. Bildet er tatt under nattarbeid i Oslo kommune.
Hver dag, og natt for den saks skyld, går 10 000 kvinner og menn på jobb for å sikre oss nordmenn rent vann i springen, og at avløpsvannet er forsvarlig renset når det slippes tilbake i naturen rundt oss. 24 timer i døgnet, 365 dager i året, skriver innsenderen. Bildet er tatt under nattarbeid i Oslo kommune. Foto: Mathias Klingenberg
Frode Skår, rådgiver Norsk Vann
4. feb. 2021 - 14:00

Kampen foregår i et undergrunnsnettverk som dekker hele landet. Krigerne er vanlige mennesker som deg og meg, men med helt livsnødvendige oppgaver. Alle stridsmidler er lov for å bekjempe inntrengerne – også biologiske og kjemiske. Få vet om disse menneskenes heltemodige innsats, men for samfunnet vårt er de nettopp det – ekte helter!

Hver dag, og natt for den saks skyld, går 10 000 kvinner og menn på jobb for å sikre oss nordmenn rent vann i springen, og at avløpsvannet er forsvarlig renset når det slippes tilbake i naturen rundt oss. 24 timer i døgnet, 365 dager i året. De betjener 2000 offentlige eller private vannverk, 2700 renseanlegg for avløp, og har ansvar for et ledningsnett som kunne rekke 7 ganger rundt ekvator. De jobber i kommuner, interkommunale selskaper, rådgiverfirmaer, leverandørindustrien og entreprenørselskaper i hele landet. De planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder den livsviktige infrastrukturen. De forsker frem nye og bedre produkter, finner løsninger på intrikate og komplekse utfordringer. De bygger landet vårt – grøft for grøft.

Norge står foran en helt nødvendig storsatsing på utvikling og oppgradering av infrastrukturen knyttet til vann og avløp. For å holde tritt med befolkningsutvikling og bosettingsmønster, krav til beskyttelse av natur og miljø, og håndtere konsekvensene av klimaendringene, må det de neste 20 årene investeres over 332 milliarder kroner i vannverk, renseanlegg og fornying av vannledninger og avløpsrør. Investeringene er nødvendige for å sikre innbyggere, institusjoner og næringsliv trygge rammer for liv og utvikling i hele vårt langstrakte land.

Sånt blir det arbeidsplasser av

Skal vi som nasjon lykkes med et slikt løft trenger vi mange flere kloke hoder og flinke hender i bransjen. Vannverk og renseanlegg trenger driftsoperatører, som ikke bare skal holde hjulene i gang, men som skal bidra til å finne praktiske løsninger i det daglige som beskytter innbyggere, natur og miljø. Kommunene trenger folk som kan planlegge og koordinere store investeringsprosjekter, sammen med rådgivere og ingeniører i privat sektor.

Leverandørindustrien trenger hjelp til å utvikle nye produkter og teknologi, som trygger leveransene av rent vann i springen og forsvarlig renset avløpsvann. Og entreprenørselskaper trenger kompetansen fra oppdaterte medarbeidere som kan bygge nye anlegg, etablere og fornye ledningsnett på forskriftsmessig og trygg måte.

Så ønsker du en jobb som virkelig betyr noe for samfunnet vårt, med muligheter over absolutt hele landet, bør du sjekke ut hva det innebærer å bli helt i vannbransjen. Vi trenger alt fra fagarbeidere til ingeniører med doktorgrad – alle er like viktige for å løse utfordringene vi står overfor. 

Lykke til med utdanningsvalget! Landet trenger deg!

KI til kreftbehandling ÅlesundFagansvarlig fysiker Christoffer Lervåg (t.h.) og fagansvarlig stråleterapeut på doseplanleggingsenheten Ove Fremsæter foran CT-maskinen de bruker til å ta bilder av indre organer i kreftbehandling. 20.000 bilder av til sammen 100 prostatakreftpasienter danner grunnlaget for maskinlæringen som er blitt til nye dataverktøy med kunstig intelligens.
Les også

Kreftbehandling med KI: Færre bivirkninger, kortere behandling

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.