OLJE OG GASS

De har 638.000 i lønn. Under halvparten har høyere utdanning

Lønnen til de offshore-ansatte varierer sterkt - der gjennomsnittene på topp er nærmere én million i året, mens det for vedlikehold- og modifikasjonsarbeiderne er mellom nærmere 400.000 kroner lavere.
Lønnen til de offshore-ansatte varierer sterkt - der gjennomsnittene på topp er nærmere én million i året, mens det for vedlikehold- og modifikasjonsarbeiderne er mellom nærmere 400.000 kroner lavere. Bilde: Håkon Jacobsen
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
11. mars 2014 - 07:00

Også på offshore-installasjoner skal det lages mat, og holdes rent. Dette og en rekke andre tjenester står forpleiningsansatte for. Og det er attraktive stillinger.

I en ny rapport kommer det frem at denne yrkesgruppen i snitt også tjener særdeles godt. For mens under halvparten av de forpleiningsansatte har formalkompetanse, tjener de godt over 600.000 kroner i året.

Rapporten, som International Research Institute of Stavanger (Iris) har laget på oppdrag for Norsk olje og gass (Norog), gir en oversikt over hvem det er som er offshorearbeidere, hva slags lønn de forskjellige gruppene har, og hvilken utdannelse de har.

Både Offshore.no og Stavanger Aftenblad har omtalt rapporten, som ble publisert forrige uke.

Minst formell utdanning

I rapporten kommer det blant annet frem at en gjennomsnittlig offshore-arbeider har 774.000 kroner i lønn i 2012.

Det går også frem at to tredjedeler har høy formalkompetanse. Den siste tredjedelen har enten kun grunnskole eller videregående utdanning.

Gruppen som har minst formell utdanning, er forpleiningsansatte, der kun 42 prosent har fagbrev, teknisk fagskole eller høyere utdanning.

58 prosent har altså enten kun grunnskole eller videregående opplæring. Lønnen her ligger på 638.000 kroner i gjennomsnitt per år.

Forpleiningsselskaper tilbyr gjerne tjenester som vaskeri, resepsjon, kantine, renhold og velferdstjenester, for å nevne noe.

Selv om forpleiningslønnen er lavere enn snittet offshore, er det fortsatt betydelig høyere enn de ansatte i gruppen vedlikehold og modifikasjon. De ligger på en snittlønn på 548.000 kroner.

Les også: I dag har de åtte måneder fri i året. Det kan det bli slutt på

920.000 kroner i året

Den yrkesgruppen som ligger best an i lønnsstatistikken, er ifølge rapporten dem som er ansatt i operatørselskapene (utenom forpleining).

Her ligger gjennomsnittet på 920.000 kroner.

Innen riggdrift er lønnen på 875.000 kroner, mens det for subsea, driftspersonell og oljeservice og plattformboring ligger på i overkant av 700.000 kroner.

Tallene er gjennomsnittlig kontantlønn, som inkluderer fastlønn, sokkelkompensasjon, overtid og tekniske tillegg.

I rapporten kommer det for øvrig frem at det vil være behov for om lag 70 nyansatte i offshore forpleining i året.

– Må sette på bremsene

Runar Rugtvedt i Norsk Industri olje og gass sier til Teknisk Ukeblad at han stusset på det store lønnsgapet mellom de ansatte i operatørselskapene og V&M-arbeiderne.

– Historisk sett er det operatørselskapene som har vært for rause. Det er også en viss smitteeffekt når man jobber side om side med andre som gjør omtrent akkurat det samme, men med en helt annen lønn, sier Rugtvedt.

På spørsmål om man tjener for godt ved å jobbe offshore, sier han at det er flere ting å ta i betraktning.

– Når man ser på rotasjonsordningene, så har offshorearbeiderne timer inne som er på nivå med dem på land. Det er bra grunnlønn, og det er klart at det er en grunn til at det er så populært å jobbe offshore. Samtidig er det ulemper også, blant annet ved å være borte hjemmefra over lenger tid, sier han.

Rugtvedt sier for øvrig at norsk sokkel har svekket sin konkurranseevne ved at lønningene har gått opp. I lønnsoppgjøret som nå er på trappene, vil han ha lønnsstigningen ned på 2-tallet, som han sier.

– Jeg vil oppfordre til sterk moderasjon slik at vi kommer mer i takt med omverdenen. Vi bør ned på 2-tallet. 3,5-4 prosent vil være å svekke vår konkurranseevne ytterligere, sier han.

Les også: Slik påvirker 2-4-turnusen arbeiderne

– Et signal til ungdommen

I rapporten fra Iris kommer det frem at det vil være behov for mellom 800 og 900 nye offshorearbeidere hvert år fremover. Rugtvedt i Norsk Industri er veldig opptatt av at det nå blir lagt enda bedre til rette for å få utdannet de riktige fagfolkene.

– Hovedinntrykket mitt fra rapporten er at det trengs høyt kvalifiserte fagarbeidere til å erstatte folk som går ut på grunn av alder, og fordi det er strengere krav til helsesertifikat. For min del var det nok litt overraskende at det var et så stort behov som 800-900 personer i året, sier han.

Han peker videre på at samarbeidet mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene kan bli enda bedre, blant annet med tanke på lærlinger.

– Det er viktig for oss å komme med et signal til ungdommen med at det er en god fremtid å jobbe offshore. I dag er det 78 felt i produksjon, og når både Edvard Grieg, Gina Krog, Goliat, Ivar Aasen, og Johan Sverdrup kommer i gang, så vil det kreve ressurser og folk, sier han.

– Omfattet av sokkelavtalen

Også Norsk olje og gass vil sette på bremsene i lønnsforhandlingene i år. De har ikke lyst til å gå ut med hvor mye det vil være naturlig å legge seg på, men de er helt klare på at det nå er på tide med moderasjon.

– Vi vil nok også trykke på bremsen. Vi har ikke lyst til å gå ut med noen tall i forkant, men vi må dempe lønnsveksten og vi må dempe kostnadsveksten, sier informasjonssjef i Norsk olje og gass, Eli Ane Nedreskår.

På spørsmål om hun mener de ansatte innen forpleining har for godt betalt i forhold til utdannelsen, sier hun at det det er vanskelig å svare ja eller nei på dette.

– Det er ikke alle som har utdanning innen dette feltet. Det å jobbe offshore innen forpleining er utrolig attraktivt, da man jobber to uker på og har fire uker av, samtidig som de får en god lønn for jobben. De har opparbeidet seg lønna gjennom tarifforhandlinger i mange år, og er omfattet av sokkelavtalen som også operatørselskapene er på, sier hun.

Les også: Sjøfolk jobber 700 timer mer enn oljearbeidere i 2-4-ordning

– Hjelper ikke å stjele

Ellers mener Nedreskår at rapporten har gjort et viktig kartleggingsarbeid.

– Noe av grunnen til at vi fikk denne rapporten på plass, var at det var forskjellige tall på hvor mange som faktisk jobber offshore. Nå har vi fått kartlagt dette. I tillegg er det utrolig interessant at det er så mange som 103 forskjellige nasjonaliteter på sokkelen, sier hun.

Nedreskår sier også at det er interessant å se på rekrutteringsbiten i rapporten.

– Blant annet er det et generasjonsskifte i oljeselskapene som skjer omtrent nå med en gang. For eksempel er det innen kjemiprosessfaget en fjerdedel som er over 55 år. Det betyr at man må ta inn flere lærlinger. Det er klart det er dette som er løsningen. For det hjelper ikke å stjele av andre, sier hun.

Les også:

Slik kan norsk sokkel bli billigere

I denne sektoren melder 4 av 5 om ingeniørmangel

Han hadde 2,7 millioner i ukelønn i fjor  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.