INDUSTRI

De blir verdens tre første ferger på kun biodrivstoff

Fjord1 skal fra januar bruke 100 prosent biodiesel på de tre fergene som trafikkerer Halla-Dragsvik-Vangsnes.

Disse tre Fjord1-fergene blir verdens første som går på kun biodrivstoff: MF Sunnfjord (øverst), MF Selje (venstre) og MF Lærdal.
Disse tre Fjord1-fergene blir verdens første som går på kun biodrivstoff: MF Sunnfjord (øverst), MF Selje (venstre) og MF Lærdal. Bilde: Fjord1/montasje

Rederiet har gjort omfattende tester siden mars i år for å kvalifisere drivstoffet, 2G Marine, og justere motor og systemer for det nye drivstoffet.

Eco-1 skal levere biodrivstoffet, som blir importert.

Testet og målt

Rederiet og Eco-1 har jobbet sammen med Mitsubishi og Gas & Diesel Power for å kjøre driftstestere og måle utslipp.

2G Marine er en fornybar diesel som har lengre holdbarhet enn fossil diesel, bedre vinteregenskaper og gir også stor reduksjon i lokale utslipp av NOx og svovel.

Les også: Skulle bli det første skipet med revolusjonerende ny kran. Nå er ordren kansellert

Milepæl

– Med bakgrunn i Stortingets krav til lav- og nullutslippsteknologi i framtidige fergeanbud er dette et svært viktig steg for Fjord1. Dette er en viktig milepæl for oss, sier regionleder Tor Kristoffersen i  Fjord 1 i en pressemelding.

Nyheten kommer bare dager etter at Statens vegvesen legger ut to E39-fergestrekninger på anbud med krav om elektrisk drift.

Miljøorganisasjonen Zero er fornøyd med at Fjord 1 er første i verden som begynner å bruke avansert biodrivstoff i fergedrift.

Les også: Nå skal det bli fart på elektrifiseringen av norsk skipsfart

Tre ferger

Sambandet Halla-Dragsvik-Vangsnes i Sogn og Fjordane trafikkeres av fergene MF Sunnfjord, MF Selje og MF Lærdal.

Ifølge Zero bruker fergene 1,5 millioner liter drivstoff årlig. Det tilsvarer ca. 4.000 tonn CO2.

Biodiesel som erstatning for fossil diesel skal være med og bidra til å spare en halv millioner tonn CO2 i fergesektoren, ifølge Eco-1.

Halsa-Dragsvik-Vangnes-sambandet er bare et første skritt på veien.

Les også: Rotorseil sparer inntil 20 prosent drivstoff

Hele transportsektoren

Zero setter biodrivstoffet inn i en større sammenheng.

– Fjord1 viser nå vei for fornybart drivstoff for mange andre eksisterende ferger og skip. Dette er et viktig steg i det grønne skiftet i transportsektoren, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Det er i tråd med ambisjonene til Eco-1 også.

Lastebiler og busser

– Eco-1 sitt mål er å redusere CO2-utslipp med 1 000 000 tonn per år i 2020 i drift av ferger, tog, lastebil og buss, sier daglig leder Geir H. Ingeborgrud i Eco-1, ifølge en pressemelding fra Zero.

Miljøorganisasjonen er glad for at Stortingets vedtak om null- og lavutslippsløsninger får effekt.

– Satsingen er et direkte resultat av stortingsvedtaket i desember om krav til null og lavutslipp for kommende fergeanbud, og Statens vegvesen sin gjennomføring av dette med krav i anbudet. Det viser hvordan gode politiske vedtak fører til endringer og driver det grønne skiftet over til fornybare løsninger, sier Gjerset.

Les også: Disse fem prosjektene skal gjøre norsk skipsfart mer miljøvennlig