KRAFT

Dårlig forsyningssikkerhet i nord

kraftlinje strømlinje høyspent høyspentmast kraftmast høyspentlinje energi elektrisitet strøm
kraftlinje strømlinje høyspent høyspentmast kraftmast høyspentlinje energi elektrisitet strøm Bilde: Scanpix
Øyvind LieØyvind Lie
19. mai 2011 - 11:32

I nye systemanalyser presentert i Statnetts tilleggssøknader for prosjektene Ofoten-Balsfjord og Balsfjord-Hammerfest avdekkes det et økt behov for å forsterke sentralnettet i Nordland, Troms og Finnmark.

Analysene viser at forsyningssikkerheten nord for Balsfjord er vesentlig svakere enn tidligere utredet og ikke oppfyller Statnetts driftspolicy. Risikoen for mørklegging av områder er større enn antatt.

Les også: Ber om ekspressfart for kraftlinjer

Spenningsproblemer

Dessuten går det fram at med dagens situasjon klarer man ikke å utnytte kapasiteten i det regionale nettet. Det er spesielt store utfordringer knyttet til spenning og overføringsevne i Skaidi/Hammerfestområdet, men også lengre sør

For å løse disse utfordringene og en eventuelt fremtidig lastøkning, er den eneste løsningen å bygge en ny 420 kV-ledning fra Ofoten via Balsfjord til Skaidi, ifølge Statnett. En eventuell videreføring av ledningen fra Skaidi til Hammerfest er avhengig av forbruksveksten i Hammerfestregionen, skriver Statnett i en pressemelding.

Les også: Finnmark frykter sjøkabel-krav

Sårbart nett

Sentralnettet i Nordland, Troms og Finnmark er sårbart ved ekstremvær og er ikke dimensjonert for vesentlig vekst i forbruket i regionen.

De planlagte ledningsprosjektene Ofoten-Balsfjord og Balsfjord-Hammerfest vil forbedre forsyningssikkerheten, gi mulighet for overføring av ny energi og tilrettelegge for større forbruk, for eksempel i forbindelse med økt aktivitet i petroleumsindustrien, ifølge Statnett.

Flere tiltak

Konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen for prosjektene var på høring sommeren/høsten 2010 og 2009. På bakgrunn av høringsuttalelser ba Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett om å utrede en rekke forhold.

– Basert på utredningene og en bred dialog med berørte kommuner og andre interessenter, har Statnett besluttet å konsesjonssøke flere nye/alternative tiltak, uttaler Elisabeth Vike Vardheim, direktør for Statnetts prosjektutviklings- og konsesjonsavdeling.

Tilleggssøknaden til NVE er dels et resultat av de tilleggsutredninger som er gjort i prosjektet, og dels en foredling av tidligere omsøkte løsninger i forhold til drift, vedlikehold og langsiktig nettutvikling i regionen, opplyser Statnett.

Les også: – Goliat gir dyr strøm

Utvider trafo

Tilleggssøknaden omfatter blant annet utvidelse av Kvandal transformatorstasjon, revidert layout for Bardufoss transformatorstasjon, og en ny transformator i Balsfjord transformatorstasjon i tillegg til omsøkt løsning fra 2010.

NVE vil nå sende tilleggssøknaden på høring før de vurderer om konsesjonssøknaden kan ferdigbehandles.

Analyser tyder på at det er Balsfjord og ikke Bardufoss som blir det sentrale knutepunkt for videre nettutvikling i regionen. Dette gjør at Statnett endrer bestykningen i de to stasjonene.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.