NYHETER_BYGG

Dårlig Farrisvann blir bedre

Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
11. jan. 2005 - 08:05

Når det nye vannverket i Eidsfoss leverer drikkevann fra Eikern inn på nettet til høsten, vil ti kommuner i Vestfold få en betryggende vannforsyning.

I dag kommer drikkevannet fra Farrisvann ved Seierstad. Med nyanlegget vil to likeverdige anlegg fra hver ende av regionen sikre trygg drikkevannstilgang. Det er problemfritt å levere nok vann med bare ett av disse anleggene i drift.Godt råvann

Eikern har et meget godt råvann, viser en rapport fra NIVA. Jordforsk har også vært konsultert om konsekvensene av utbyggingen for jordbruk, skogbruk og friluftsliv.

- Det blir ikke nødvendig med store renseanlegg, sier prosjektleder Jan Morten Jansen.

Vannet filtreres i marmorgrus. Det øker pH-verdien og alkaliteten og reduserer korrosjonen på ledningsnettet. De to pålagte hygieniske barrierene skal ivaretas av inntaket på 70 meters dyp og tilsetting av klor og ammoniakk for desinfisering.

- Dersom inntaket ikke godtas som en barriere, vil det bli installert et UV-anlegg, sier Jansen.

Lang ledning

Allerede i 1997 startet legging av en 45 kilometer lang vannledning i stål fra Jarlsberg ved Tønsberg til Eidsfoss. Vannledningen følger stort sett traseen til dengamle Eidsfoss – Tønsbergbanen.Stålrørene fra Rautaruukki er levert i 16 meters lengder. De er utvendig belagt med tre millimeter polyetylen og er innvendig beskyttet av 12 millimeter betong. I tillegg skal rørene beskyttes katodisk.

Langs store deler av vannledningen er anlagt gang- og sykkelvei. Det tillater heving av terrenget over ledningen og dermed grunnere grøfter. Spesielt der grunnforholdene er dårlige, er dette gunstig. Langs vannledningen er det lagt to trekkrør. Der skal det trekkes fiberkabel for kommunikasjon og overføring av data mellom Seierstad og Eidsfoss.

Eidsfossanlegget blir styrt fra Seiersfoss. Det er også lagt ny strømforsyning til vannverket med en høyspentkabel på en drøy mil.

Hofkommune vil utnytte vann til fjernvarme. Etter en temperatursenking på to grader føres vannet tilbake i hovedvannledningen. Ved hjelp av varmepumpe utnyttes denne temperaturdifferansen til å varme opp skole og sykehjem.Historisk grunnVannverketbestår av to bygninger. En råvannspumpestasjon ved Eikern og selve vannbehandlingsanlegget. Asplan Viak har stått for detaljprosjektering og arkitektur.

Peab står for blant annet byggearbeidene i plasstøpt betong forblendet med tegl. Vannledningen mellom bygningene blir ferdig i februar. Beggebygningene er i betong. Dimensjonene er store på grunn av høye vanntrykk, men ellers er dette tradisjonelle konstruksjoner for denne type anlegg.

Inntaksledningen er dimensjonert for 1300l/s. Den blir 2000 meter lang. Det legges tre ledninger. De to andre er reserveledning og utløpsledning for spylevann.

Vannet pumpes fra råvannsanlegget, passerer marmorgrusfilteret og ledes ned i rentvannsbassenget som ligger på kote 30, 200 meter fra inntaket.

Vannbehandlingsanleggetskal oppføres der Eidsfoss stasjon i sin tid lå. Bygget er inspirert av jernbanevognene som ble produsert ved Eidsfoss Verk.

Fra dette anlegget pumpes rentvann opp til Gjøgri høydebasseng. Det ligger på kote 103 og har et volum på 6000 kubikkmeter. Det store bassenget representerer en reservekapasitet.

I tillegg blir driftsforholdene for pumpene gunstig. Videre renner vannet i selvfall. Ledningen derfra har kapasitet til å levere 600 liter/s med selvfall,og med trykkforsterking til 1200 l/s om nødvendig.Og JanMorten Jansen lover at ti kommuner kan glede seg over godt drikkevann i kranene til høsten – enten det kommer fra Farrisvann eller Eikern.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.