Danske Klimarådet til regjeringen: Vi når ikke klimamål uten CO2-fangst

Elbiler, varmepumper, halvannen million elbiler, havvindmølleparker og CO2-fangst i Klimarådets første rapport til regjeringen.

Danske Klimarådet til regjeringen: Vi når ikke klimamål uten CO2-fangst
For å nå de siste ti prosentene av klimamalene blir Danmark nødt til å ta i bruk blant annet CO2-fangst og -lagring, mener det danske Klimarådet. Illustrasjon: Alligator film /BUG - Equinor

Danmark kan nå 60 prosent av klimamålet i 2030 ved å gjøre mer av det som vi allerede kjenner til – som for eksempel elbiler, varmepumper, energieffektivisering og utbygging med fornybar energi.