Dansk-norsk samarbeid om lokalprodusert flytende hydrogen til skip

Ser for seg hydrogenproduksjon på hver kai.

Dansk-norsk samarbeid om lokalprodusert flytende hydrogen til skip
Henrik Steen Pedersen og Knut Førland starter lokalproduksjon av hydrogen i Norge. Foto: Arne Fenstad

Liquiline LNG, et lite selskap fra Vestlandet som forsyner skip med LNG, fjerner nå LNG fra navnet og satser i stedet på hydrogen sammen med den danske elektrolysørleverandøren Green Hydrogen. Sammen skal de satse på små elektrolyseanlegg i Norge. I første omgang vil de forsyne framtidige hydrogenskip med drivstoff.