Danner maritimt superkluster

Danner maritimt superkluster
EDDERKOPP: Professor Torger Reve vil spinne et tettere nettverk av maritim kunnskap gjennom Global Maritime Knowledge Hub og 20 professorater, betalt av næringslivet. Bilde: Tore Stensvold

Professoratene som er klare:

Givere Mottakere *FoU-områder

 • Tschudi Shipping HBO/ BI *Centre for High North Logistics
 • Leif Höegh NTNU *Miljøteknologi
 • Kongsberg Maritime NTNU *Kybernetikk
 • Det Norske Veritas NTNU *Konstruksjon og hydrodynamikk
 • Det Norske Veritas NTNU *Driftslogistikk
 • Det Norske Veritas NTNU *Ismekanikk
 • Marintek NTNU *Marin teknikk
 • I.M. Skaugen BI *Center for Chinese Business Studies
 • Wilh. Wilhelmsen BI *Strategi og konkurranseevne
 • Ulstein Group HiÅ *Skipsdesign
 • Det Norske Veritas NTNU *Produksjonsteknikk

+ tre som ikke er offentlige ennå.

Maritim klynge:De maritime næringene omfatter shipping, finansiering, verft, skipsutstyrsprodusenter, befraktning, logistikk samt andre maritime leverandører. Mye av den maritime klyngen i Norge griper inn i olje- og gassektoren.

Finansiering:

 • Næringslivet: Ca. 80 millioner kroner
 • Staten: Forskningsdepartementet legger på 25% gaveforsterkning
 • Totalt: Minst 100 millioner kroner over fem år

Næringslivet bruker 80 millioner kroner på professorater, mens staten bidrar med 20 millioner kroner.

Hittil er 14 professorater bekreftet. Målet er 20. En lignende storsatsing på professorater innen ett felt har aldri tidligere vært gjort.

Imponerer

Regjeringen er over seg av begeistring.

– Dette er kjempebra! Vi er veldig glade for denne private satsingen, sier statssekretær Rikke Lind til Teknisk Ukeblad.

Wilhelm Wilhelmsen la gullegget da de sponset professoratet til Torger Reve ved BI.

Ett av hans tiltak som sponset professor, var å begynne spinningen av det som skal bli et nettverk av rundt 20 professorer.

For hver professor, produseres det gjerne tre-fire doktorander. Dermed begynner det maritime nettet å vokse og – forhåpentlig – kunne bli et superkluster.Styrking på sikt

– Med denne satsingen i dagens krisetider kan den maritime næringen komme styrket ut, sier Reve.

Det bifalles av stassekretær Rikke Lind:

– Hele den maritime klyngen er representert, på tvers av fagområder og landsdeler. Dette kan være avgjørende for framtiden til den maritime næringen i landet, sier Lind.

Kunnskapsnav

Ideen og inspirasjonen til superklusteret fikk Torger Reve etter å ha turnert verden rundt og sett hva som gjøres rundt universiteter og høyskoler både i USA, Singapore og Kina.

De første planene gikk ut på å spinne videre på Oslo Maritime Nettverk. Norges Rederiforbund tente på ideen. Det ble fort klart at klyngen måtte omfatte hele landet.

Nå er satsingen presentert under fanen «Norway as Global Maritime Knowledge Hub». Satsingen passer godt til regjeringens maritime strategi «Stø kurs».

I likhet med regjeringens fokus vil mye av forskningen rette seg mot miljø, utfordringer i nordlige områder og næringsutvikling.

Professorene skal drive grunnforskning.

– Dette er helt uegennyttig. Målet er langsiktig – å sørge for at Norge ikke skal miste posisjonen som ett av verdens fremste kunnskapssentre for maritime industrier, sier Torger Reve.

Hodejakt

I Norge vil klyngen naturlig fordeles på miljøer rundt NTNU i Trondheim, Høgskolen i Ålesund og Universitetet i Tromsø for teknologi og Oslo og Bergen for forretningsutvikling og de merkantile deler av klyngen.

Jakten på professorene er i gang, også i utlandet. Et fåtall er på plass, noen er utlyst og noen kommer i løpet av våren.

– Vi må få teknologer og økonomer til å jobbe sammen også innenfor utdanningsinstituttene, slik ingeniører og økonomer jobber tett i bedrifter, påpeker Reve.

Det statlige forskningsprogrammet MarOFF går ut i år. Et nytt må på plass. Reve har en plan.

– Neste fase er å få etablert et stort nasjonalt forskningsprogram innen maritim sektor, Maritim 21, slik at vi kan øke den maritime forskningsinnsatsen både innen universitetene, instituttene og bedriftene, sier ham.