PRODUKSJON

Cruiseskip må testes mot monsterbølger

ØMFINTLIG: Cruiseskipet Norwegian Dawn tålte ikke en storm utenfor østkysten av USA. Designet medførte skader på skip og passasjerer. Skipet ble skadet på grunn av store bølger. Her under bygging på Meyer Werft, Papenburg, Tyskland.
ØMFINTLIG: Cruiseskipet Norwegian Dawn tålte ikke en storm utenfor østkysten av USA. Designet medførte skader på skip og passasjerer. Skipet ble skadet på grunn av store bølger. Her under bygging på Meyer Werft, Papenburg, Tyskland.Bilde: Meyer Werft
Anders J. Steensen
16. feb. 2006 - 09:36

Signifikant bølgehøyde

Signifikant bølgehøyde er definert som gjennomsnittlig høyde på den høyeste tredjedelen av bølgene over et gitt tidsrom, eller fire ganger standardavviket til havoverflaten.

Flere alvorlige hendelser med cruiseskip i storm fått varsellampene til å blinke hos professor Kristian Dysthe ved Universitetet i Bergen, Sverre Haver ved NTNU og Anne Karin Magnusson ved Meteorologisk Institutt.

Selv store cruiseskip opplever under normale vinterstormer at vinduer knuses helt opp på dekk 10, syv dekk over vannlinjen.

Det skjedde med NCLs 90.000 tonner Norwegian Dawn utenfor østkysten av USA 17. april i fjor på retur til New York etter endt cruise i Karibia.

Ikke ekstreme

Rederiet NCL hevdet at ekstreme havbølger forårsaket skadene. Dysthe og hans kolleger mener at store havbølger på over 20 meter ikke er uvanlig, eller kan kalles ekstreme.

Forskerne påpeker tvert i mot at dersom rederiene hadde gjort realistiske modelltester av skipene, slik kravet er for norsk offshorenæring, ville risikoen for skader på skip og mennesker vært betydelig redusert.20 meter høye bølger

Vanligvis opplyser meteorologene om signifikant bølgehøyde når de varsler været.

Med signifikant bølgehøyde menes gjennomsnittlig høyde på den høyeste tredjedelen av bølgene over et gitt tidsrom, eller fire ganger standardavviket til havoverflaten.

Dobbelt så store

Noen bølger er betydelig større enn det varselet sier. En av 100 bølger er regnet som 1,5 ganger så stor, mens en av 1000 bølger er 1, 8 ganger så stor og en av 10.000 er dobbelt så stor som varslet.

I en vinterstorm med varslet 10 meter bølgehøyde er det ikke usannsynlig at det oppstår 20 meter høye bølger. Disse bølgene kan forsterkes av lokale strømningsfenomer på grunn av bunnforhold etc.

Når oljeplattformer konstrueres, tas det utgangspunkt i en bølgehøyde på 30 meter (100-års bølge). Denne skal passere uten at det oppstår skade på mannskaper, rigg, bærende konstruksjoner og utstyr.Uheldige omstedigheter

Forskerne antyder at at hendelsen med det to år gamle cruiseskipet Norwegian Dawn kan skyldes at skipet kom inn i et område hvor sannsynligheten for store bølger er høy.

Det blåste storm i motsatt retning av Golfstrømmen i et område der denne er smal og kraftig.

Før rederier og skipsbyggere legger skylden på ekstreme bølgefenomer, bør de kunne dokumentere at skipene håndterer ekstrembølger med rimelig grad av robusthet innenfor kjente bølgehøyder, påpeker forskerne i fagartikkelen "Cruiseskip og kjempebølger" her på tu.no .

«Her tror vi den tradisjonelle industrien har et forbedringspotensial», skriver Dysthe, Haver og Magnusson..