ENERGI

ConocoPhillips ser på muligheten for havvind i Ekofisk-området

Mulig tiltak for å redusere utslipp på Norges eldste oljefelt.

Ekofisk-området består av Ekofisk-feltet (bildet) med ni plattformer, Eldfisk med fem plattformer og Tor og Embla-feltene.
Ekofisk-området består av Ekofisk-feltet (bildet) med ni plattformer, Eldfisk med fem plattformer og Tor og Embla-feltene. Foto: Conocophillips

Ekofisk og Eldfisk er blant feltene på norsk sokkel med høyest utslipp av CO2. De er henholdvis nummer 6 og 13 på listen, med utslipp i 2020 på til sammen 883.000 tonn CO2