KLIMA

CO2-lager lekker

WAYBURN: Oljeselskapet Cenovus har siden 2000 injisert om lag 16 millioner tonn CO2 i bakken for å få mer olje ut av et aldrende felt og for å kutte utslipp.
WAYBURN: Oljeselskapet Cenovus har siden 2000 injisert om lag 16 millioner tonn CO2 i bakken for å få mer olje ut av et aldrende felt og for å kutte utslipp. Bilde: Greg Locke
Mona Sprenger
25. jan. 2011 - 09:46

Et kanadisk ektepar har lenge hevdet at CO2-lekkasjer fra verden største fangst- og lager for CO2, Weyburnprosjektet, har drept dyr, ført til eksplosjoner og forurensing av grunnvannet på deres eiendom.

16 millioner tonn

Ekteparets gård ligger like ved Weyburn et oljefelt i øst Saskatchewan i Canada.

Her har oljeselskapet Cenovus siden 2000 injisert om lag 16 millioner tonn CO2 i bakken for å få mer olje ut av et aldrende felt og for å kutte utslipp.

Oljeindustrien har tidligere tilbakevist ekteparets påstander. Nå har ekteparet selv hyret inn en uavhengig konsulent, Paul Lafleur ved Petro-Find Geochem, som har laget denne rapporten.

Siemens' CO2-fangst: Siemens fanger CO2: Utestengt i Norge – lyktes i Tyskland

Høye konsentrasjoner

I følge rapporten viser flere tester av jordsmonnet på eiendommen at CO2-konsentrasjonen i gjennomsnitt ligger på 23,000 ppm (enhet per million).

Den høyeste konsentrasjonen er på 110,607 ppm.

– 110,607 ppm er høyt, sier forskningsleder ved IFE, Harald Johansen, som har sett på rapporten for Teknisk Ukeblad.

– Jordgassverdiene er såpass høye at en lekkasje ikke kan utelukkes. Observerte oljefilmer kan tyde på at det finnes en vandringsvei fra reservoaret og opp. Det er ikke urimelig å anta at slike vandringsveier finnes. Spørsmålet er om det er snakk om kortidslekkasjer som er alvorlig, eller lekkasjer som har skjedd over lange geologiske tidsintervaller.

Les også: Fanger gigantiske mengder CO2

– Ikke overbevisende

Rapporten slår fast at dette helt klart er CO2 som stammer fra CO2-lageret. Dette begrunnes med at isotopene er de samme. Dette kjøper ikke Johansen.

– Den alvorligste svikten i rapporten er at den slår fast at CO2-en i jordsmonnet “clearly” stammer fra reservoaret. De tre isotopverdiene er ikke uventet å finne i jordsmonn. Dette er ikke særlig overbevisende, sier Johansen.

Han peker på at det i rapporten ikke kommer frem hvordan jordsmonnet var før injeksjonene av CO2 startet.

– Vi må vite hvordan det var før man begynte. Vi trenger et baselinestudie, for å ha noe å sammenligne med.RISIKO: ¿ Det innebærer en betydelig risikoøkning. Jo, eldre anleggene er jo større er faren for at noe kan gå galt,mener  leder i Greenpeace, Truls Gulowsen.
Lovet mange undersøkelser BEKREFTER: - Selv om man ikke kan si at CO2en er et fingeravtrykk av gassen som pumpes ned i reservoaret, så bekrefter rapporten langt på vei det ekteparet har hevdet i mange år, mener leder for Greenpeace Norge, Truls Gulowsen. Mona Strande

Lovet mange undersøkelser

Greenpeace følger saken:

– Selv om man ikke kan si at CO2-en er et fingeravtrykk av gassen som pumpes ned i reservoaret, så bekrefter rapporten langt på vei det ekteparet har hevdet i mange år, mener leder for Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Han kjenner ikke til at ekteparets eiendom har blitt undersøkt før:

– Det har aldri blitt gjort noen forsøk på å motbevise at CO2-lekkasjer er årsaken til deres observasjoner. Ekteparet har blitt lovet undersøkelser mange ganger uten at det har blitt fulgt opp.

Les også: Utreder CO2-fangst fra sementfabrikk

Klimagevinsten forsvinner

Gulowsen er kritisk til at mange har brukt Weyburnprosjektet som et bevis på at det er trygt å lagre CO2 i bakken:

– I utgangspunktet var ikke Weyburn et lagringsprosjekt for CO2, men fordi man pumper mye CO2 ned der har det blitt brukt som et bevis på at dette fungerer. Dette er et område hvor det har blitt boret mange brønner og som det ikke finnes noen god oversikt over.

Gulowsen viser til at det ikke er store lekkasjer som skal til før hele klimagevinsten forsvinner:

– Å fange og deponere CO2 krever mye energi, så det er ikke en stor lekkasjerate som skal til for at hele klimagevinsten blir nullet ut.

Les også: Mener CO2-fangst er botsøvelse

– Viktig innspill

I Canada mobiliseres det nå i mot rapporten:

– Denne rapporten er ikke et endelig bevis, men den er et viktig innspill i denne debatten, sier Gulowsen.

Les også: – Flytt månelandingen til Kårstø

Les mer om: