CO₂-fangst på avfall i Oslo til finalen i EUs innovasjonsfond

Er ett av 70 prosjekter som har kvalifisert seg til den siste søknadsrunden.

CO₂-fangst på avfall i Oslo til finalen i EUs innovasjonsfond
Jannicke Gerner Bjerkås er CCS-direktør ved Fortum Oslo Varme. Nå er CO2-fangstprosjektet ved avfallsanlegget på Klemetsrud med i den siste søknadsrunden om EU-midler. Foto: Eirik Helland Urke

Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt er med videre i konkurransen om støtte fra EUs Innovasjonsfond. Fangstanlegget i Oslo er nå ett av 70 prosjekter som er kvalifisert til en siste og mer omfattende søknadsrunde, melder selskapet torsdag ettermiddag.