OLJE OG GASS

CO2-avgiften gir ikke klimakutt

Ole K. Helgesen
8. sep. 2011 - 07:22

Teknisk Ukeblad har fått tilgang til et notat med ODs vurdering av CO2-avgiftens virkning. Der slår direktoratet fast at den ikke lenger fører til vesentlige klimatiltak.

Vil øke

I tillegg varsles det at de årlige utslippene på sokkelen vil øke med én million tonn CO2, noe som fører til at totalutslippene blir 23 prosent høyere enn man antok i 2007.

– Selskapene rapporterer som forventet om få større tiltak som er iverksatt grunnet CO2-avgiften. Høy oljepris og sterk kostnadsvekst i petroleumsnæringen, medfører at CO2-avgiftens incentivvirkning for å fremme klimatiltak er redusert de senere årene, skriver OD.– Likevel viktig

Politisk rådgiver i OED, Ivar Vigdenes (Sp), mener avgiften uansett er viktig.

– Jeg registrerer Oljedirektoratets vurdering. Men det er viktig å understreke at petroleumsvirksomheten offshore er omfattet av både CO2-avgift og EUs kvotesystem. Dette har to viktige effekter. Det er satt en pris på utslipp av klimagassen CO2. Dette betyr at selskapene innarbeider denne prisen i sine kostnadsvurderinger. I tillegg er kvotesystemet en kostnadseffektiv måte å nå klimamålsettingene hvor de billigste tiltakene tas først.– For lav Politisk rådgiver i Zero, Kari Elisabeth Kaski, mener CO2-avgiften på sokkelen må firedobles.
– For lav Politisk rådgiver i Zero, Kari Elisabeth Kaski, mener CO2-avgiften på sokkelen må firedobles.

– For lav

Miljøorganisasjonen Zero mener CO2-avgiften ikke fungerer fordi den er for lav.

– Oljeindustrien har flere ganger fått nedjustert avgiften. I 1998 var den over 450 kroner per tonn CO2. Justert for inflasjon tilsvarer dette 600 kroner. I dag er bransjens utslippskostnader på 300 kroner hvis man tar med prisen på klimakvoter, sier Zero-rådgiver Kari Elisabeth Kaski.

Zero vil at CO2-avgiften skal økes til 800 kroner per tonn CO2, og at pengene skal gå inn i et fond som skal finansiere klimatiltak på sokkelen og i landbasert industri.

Zero mener det er mulig å redusere utslippene på sokkelen med 3-4 tonn fra dagens 12,5 tonn.

Les også: Slipper CO2-avgift

Avgifter presser mer gods over på vei

– Rådyre symboltiltak Informasjonssjef i OLF, Tom Gederø, mener økt avgift ikke vil føre til vesentlige utslippskutt.
– Rådyre symboltiltak Informasjonssjef i OLF, Tom Gederø, mener økt avgift ikke vil føre til vesentlige utslippskutt.

– Rådyre symboltiltak

Oljeindustriens Landsforening mener det er meningsløst å øke utslippskostnadene.

– Næringen har dokumentert at vi i perioden 1994 til 2007 reduserte årlige utslipp med 4,5 millioner tonn CO2. Dermed er de fleste realistiske kuttene allerede gjennomført. Vi har gått igjennom flere hundre mulige prosjekter, og det viser seg at de aller fleste har skyhøye kostnader, sier informasjonssjef Tom Gederø i OLF.

– Klimakur-rapporten viser at selv ikke en avgift på 1500 kroner vil ha en vesentlig effekt på utslippene på sokkelen. Og ni av ti kroner fra petroleumsproduksjon går til fellesskapet. Derfor må politikerne spørre seg om det er riktig å bruke det norske folks penger på slike rådyre symboltiltak, sier han.

SV: Dobbel CO2-avgift skal finansiere rensing

Klimafond

OLF mener CO2-avgiften har utspilt sin rolle. Derfor ønsker også bransjeorganisasjonen et klimafond, men ikke oppå dagens avgift.

– Poenget er ikke å slippe billigere unna. Men vi vil at avgiften skal omgjøres til et fond. Midlene i dette fondet kan brukes til å gjøre hensiktsmessige tiltak for å redusere utslippene. De tiltakene som gi mest kutt for pengene er ikke i offshoresektoren, sier Gederø.Viser til klimameldingen Politisk rådgiver Ivar Vigdenes i Olje- og energidepartementet mener CO2-avgiften og kvotesystemet er effektive tiltak.
Viser til klimameldingen Politisk rådgiver Ivar Vigdenes i Olje- og energidepartementet mener CO2-avgiften og kvotesystemet er effektive tiltak.

Viser til klimameldingen

Senterpartipolitiker Vigdenes vil ikke si om regjeringen vurdere å øke CO2-avgiften eller gjøre andre tiltak for å hindre at CO2-utslippene på sokkelen øker.

– Jeg vil ikke gå innpå eventuelle nye virkemidler eller tiltak for å redusere utslippene her og nå. Regjeringen vil legge frem en klimamelding våren 2012, sier han.

Grunnen til at utslippene kommer til å øke på sokkelen frem til 2020 er satsingen på økt oljeutvinning på gamle felt. Denne satsingen er ønsket av Stortinget, og den får støtte fra blant annet Bellona som mener det er bedre enn å åpne Lofoten for oljeboring. Zero er kritisk til økt oljeutvinning dersom feltene ikke blir elektrifisert.

Les også: Miljø-pimping av bilen er ikke lønnsomt

Legger CO2-press på regjeringskolleger

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.